Sa oled siin

 Veevärgivee kvaliteedi kontrollimise aluseks on määrus "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid". Analüüsitavate näitajate nomenklatuuri saab muuta vastavalt tellija soovile.

 

TAVAKONTROLL

Proov tuleb võtta kahte pudelisse:
  • 0,5-liitrine laborist saadud steriilne plastpudel mikrobioloogiliste näitajate jaoks ja
  • vähemalt 0,5-liitrine puhas plastpudel keemiliste näitajate jaoks.
Täiendavate uuringute tellimisel täpsustada prooviks võetava vee kogus ja pudelite arv laboriga.
 

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD

Mikrobioloogilised uuringud:
coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
kolooniate arv 22oC
Keemilised uuringud:
värvus
hägusus
lõhn
maitse
pH
elektrijuhtivus
PAKETI HIND KOKKU: 35,84 € + käibemaks

Lisaks määruses toodud komplektile tehakse vajadusel täiendavaid uuringuid, näiteks: ammoonium, raud, mangaan, enterokokid jm.

 

 

SÜVAKONTROLL

Proovivõtupudeleid väljastab labor.

Tärniga (*) märgitud näitajate analüüsid tehakse Tallinnas asuvas Keskalboris.

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD

Mikrobioloogilised uuringud:
coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
kolooniate arv 22oC
enterokokid
Keemilised uuringud:
värvus
hägusus
lõhn
maitse
pH
elektrijuhtivus
alumiinium
ammoonium
kloriid
sulfaat
nitraat
nitrit
mangaan
naatrium
oksüdeeritavus
raud
boor
fluoriid
pestitsiidid
PAH summa, sh benso(a)püreen
arseen, antimon, elavhõbe, kaadmium, kroom, nikkel, plii, seleen, vask*
tsüaniid*
benseen, 1,2-dikloroetaan, tetra- ja trikloroeteen, trihalometaanide summa*
PAKETI HIND KOKKU: 847,48 € + käibemaks