Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Rahvatervise labori Tallinna labor ja nakkushaiguste labor

 

PROOVIDE VASTUVÕTT


07.06.2024 – on suletud Tallinna keskkonna proovide vastuvõtt
11.06.2024 – on suletud Pärnu keskkonna proovide vastuvõtt
17.06.2024 – ei võeta proove BHT7 määramiseks

 

 

 

TALLINN Paldiski mnt 81 

E–N

R

8.00–15.00 

8.00–12.00

tel 794 3600    
HAAPSALU Ehte 9 N 9.00–12.00 tel 794 3600
RAPLA Tallinna mnt 14 T 9.00–11.00 tel 794 3600
PAIDE Pärnu 58 K 9.00–11.00 tel 794 3600
PÄRNU Akadeemia 2 T, N 8.00–11.00 tel 5629 3251
KÄRDLA Leigri väljak 5

Vastuvõtt avatud iga kuu teisel ja  
neljandal nädalal.  
Vaata lahtiolekuaegu Kärdlas:
2024. a esimesel poolaastal (PDF) ja
teisel poolaastal (PDF)

tel 5551 5264
 

 

PROOVIVÕTU TELLIMUS


Tallinna labor pakub väliskeskkonna proovivõtu tasulist teenust.

KONTAKTID 

 

 

 • Laborisse on võimalik tuua analüüse mikrobioloogilisteks, viroloogilisteks, keemilisteks ja füüsikalisteks uuringuteks.
 • Laborisse võivad pöörduda nii eraisikud, äriettevõtted kui ka riiklikud institutsioonid.
 • Analüüside valdkonnad leiad horisontaalselt siniselt ribalt, millel klikates avaneb vastavasisuline lehekülg.
 • Enne proovide võtmist tasub alati täpsustada labori tingimusi soovitud analüüsi tegemiseks.
 • Labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (akrediteerimistunnistused L042 (PDF) ja M004 (PDF)).

 

 

Terviseameti rahvatervise labori nakkushaiguste labori põhiülesandeks on valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks, riikliku järelevalve käigus võetud mikrobioloogiliste proovide analüüsimine sise- ja väliskeskkonnas ning riiklikus ja Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

Terviseameti rahvatervise labori nakkushaiguste labor on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt tunnustatud ja akrediteeritud. Haiguste Ennetemise ja Tõrje Euroopa Keskus (European Centre of Diseases Prevention ehk ECDC) on Terviseameti nakkushaiguste labori määranud seiresüsteemi korraldavaks pädevaks asutuseks ning labori spetsialistid täidavad rahvuslike kontaktisikute kohustusi erinevates võrgustikes/programmides:

 1. EARS-Net (AMR) - Euroopa antimikroobse resistentsuse seirevõrgustik
 2. EDSN - Euroopa difteeria seirevõrgustik
 3. EISN - Euroopa gripi seirevõrgustik
 4. ELDSNet - Euroopa leegionärihaiguse seirevõrgustik
 5. EVD - Harva esinevate  ja vektor-levivate nakkushaiguste seirevõrgustik
 6. FWDNet - Euroopa toidu- ja veekaudu levivate haiguste ning zoonooside seirevõrgustik
 7. HAI-Net (HAI) - Tervishoiuga seotud nakkuste seirevõrgustik
 8. IBD - Invasiivsete bakteriaalsete haiguste Euroopa seirevõrgustik
 9. MMR - Leetrite, mumpsi ja punetiste seirevõrgustik
 10. Pertussis - Läkaköha Euroopa seirevõrgustik
 11. STI - Sugulisel teel levivate haiguste Euroopa seirevõrgustik

Terviseameti rahvatervise labori nakkushaiguste labor aitab kaasa organisatsiooni ja rahvatervise valdkonna üldeesmärkide saavutamisele, pakkudes eestvedamist laboratoorsete teenuste osas rahvatervise seisukohast oluliste nakkushaiguste ennetamisel, tuvastamisel ja ohjamisel.

Terviseameti rahvatervise labori nakkushaiguste labor täidab nakkushaiguste tekitajate uurimise valdkonnas referentlabori ülesanded (Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus § 41).

Referentlabori ülesandeks on sealhulgas referentmaterjalide ja -paneelide välja töötamine teistele vastava ala laboritele diagnostika kvaliteedi kontrolli teostamiseks ning uute analüüsimeetodite juurutamiseks. Referentlabor täidab riigi funktsiooni, tagades referentvaldkondades uuringute kvaliteedi ja kättesaadavuse kogu Eesti Vabariigis.

Referentlabori ülesanded referentteenuse osutamisel oma uuringuvaldkondades on:
  1) korraldada ja koordineerida laboratoorse diagnostika kvaliteedijuhtimist;
  2) nõustada teisi laboreid laboratoorse diagnostika metoodika alal;
  3) koostada ja ajakohastada laboratoorse uuringumaterjali kogumise, hoidmise ja transportimise juhendeid;
  4) vajaduse korral kinnitada laboratoorseid diagnoose;
  5) määrata kindlaks uuringuks saadetud haigustekitajate tüved, neid koguda ja säilitada;
  6) koguda ja analüüsida laboriseire andmeid;
  7) edastada uuringu tulemused nakkushaiguste registrile vastavalt käesoleva seaduse § 21 lõigetele 61 ja 7;
  8) teha koostööd vastavate uuringuvaldkondade rahvusvaheliste referentlaborite ja institutsioonidega.

Eesti Vabariigis Terviseameti rahvatervise labori nakkushaiguste laboril referentlabori roll sõltumatu laborina seisneb mikroobide resistentsuse tekke tuvastamises ja ohjamises, koostöös aktiivravi haiglatega analüüsitakse andmeid ja määratakse haigustekitajate tüvesid tervishoiuga seotud infektsioonide liikidest ning antimikroobsete preparaatide kasutusest.

 

Terviseameti rahvatervise labori nakkushaiguste labori põhitegevused

 
 1. Järelevalvega seotud analüüside ja uuringute teostamine.
 2. Valmisoleku tagamine haiguspuhangute ja harvaesinevate haigustekitajate uurimiseks ning kindlaksmääramiseks, sealhulgas harvaesinevate (3. ohugrupi, näiteks MERS-CoV, SARS, koolera, Siberi katku, tulareemiatekitajad jt) nakkushaiguste diagnoosimine. Lisaks kontrollib, kinnitab ja tüpiseerib teistes laborites isoleeritud haigustekitajate tüved (Eestis levinud soolegrupi bakterid on Salmonella spp, Campylobacter spp, Streptococcus pneumoniae jt).
 3. Rutiine nakkushaiguste (poliomüeliidi, leetrite, punetiste ja gripi) riiklik seire ja uuringute läbiviimine epidemioloogilistel näidustustel.
 4. Referentlabori ülesannete täitmine järgmiste uuringute valdkondades:
  1. Gripi- ja muud respiratoorsed viirused
  2. Muud virused (leetrite, punetiste, polio- ja muud enteroviirused)
  3. Invasiivsete bakteriaalsete haiguste tekitajad
  4. Muude bakteriaalsete nakkushaiguste tekitajad
  5. Antimikroobse resistentsuse seire

Referentteenuse osutamise raames teostab Terviseameti nakkushaiguste labor järgmiseid uuringuid:

 • Salmonellade serotüpiseerimine, PFGE ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Kampülobakterite liigi ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Enteropatogeensete Escherichia coli serotüpiseerimine, verotoksiinide ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Listeeriate tüpiseerimine;
 • Shigellade liigi, bio- ja serovaari ning antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Corynebacterium diphtheriae liigi ja toksigeensuse määramine;
 • Pneumokokkide tüpiseerimine ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Meningokokkide serotüüpide ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Gonokokkide antimikroobse tundlikkuse määramine.

Vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §19 lg51-le inimpatogeensete haigustekitajate avastamisega tegelev mikrobioloogia-, viroloogia- ja parasitoloogialabor on kohustatud saatma referentlaborile järgmised kliinilisest materjalist isoleeritud mikroobitüved täiendavaks uuringuks:

 • Salmonella sp,
 • Campylobacter sp,
 • Escherichia coli (verotoksiline),
 • Listeria monocytogenes (verest ja liikvorist),
 • Shigella sp,
 • Corynebacterium diphtheriae,
 • Streptococcus pneumoniae (verest ja liikvorist),
 • Neisseria meningitidis,
 • Neisseria gonorrhoeae.