Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

Kui soovite / võite proovid ise võtta, peate esmalt tulema ja võtma laborist vastavad tarvikud ning Teile seletatakse, kuidas proove õigesti võtta.

Tarvikute järgi võite tulla suvalisel ajal E-N 08:00-15:00 ja R 08:00-12:00, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn.

Võimalus on tellida atesteeritud proovivõtja, mis on tasuline teenus ja selle eest peate lisaks analüüsidele tasuma.

Proovivõtja tellimiseks tuleb aeg kokku leppida.  Veebivorm: TELLI PROOVIVÕTJA

 


Tellimislehed


Joogivesi  
PDF  (PDF) Doc (DOCX)

Basseinivesi 
PDF (PDF)  Doc  (DOCX) 

Heitvesi  
PDF (PDF)  Doc (DOC)

Lahtised veekogud  
PDF (PDF)   Doc (DOC)

Destilleeritud vesi  
PDF (PDF)  Doc (DOC)

Puurkaevu või salvkaevu pakett 

Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2 maksumus 120 eurot + käibemaks 
värvus, hägusus, lõhn, oksüdeeritavus, elektrijuhtivus, pH, üldkaredus, ammoonium, fluoriid, kaalium, kaltsium, kloriid, magneesium, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, raud, sulfaat ja vesinikkarbonaat

Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.3 maksumus 28.42 eurot + käibemaks 
Escherichia coli (Colilert), Coli-laadsed bakterid (Colilert), enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod), mikroobide üldarv 22°C

ANALÜÜSID

Analüüside paketid

 

  • Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.3)
  • Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2)
  • Joogivee tavakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (3))
  • Joogivee tavakontroll kloreeritud veele (SoM määrus nr 61 § 10. (3))
  • Joogivee süvakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (5))
 

Joogivee mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetodil) 7,50 1,50 9,00 EVS-EN ISO 9308-1 +
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetodil) 8,00 1,60 9,60 EVS-EN ISO 9308-1 +
Escherichia coli (Colilert) 8,50 1,70 10,20 EVS-EN ISO 9308-2 +
Coli-laadsed bakterid (Colilert) 8,50 1,70 10,20 EVS-EN ISO 9308-2 +
Soole enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) 6,17 1,23 7,40 EVS-EN ISO 7899-2 +
Mikroobide üldarv 22°C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
Mikroobide üldarv 37°C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
Clostridium perfringens 10,50 2,10 12,60 EVS-EN ISO 14189 +
Legionella 85,00 17,00 102,00 EVS-EN ISO 11731 +
Pseudomonas aeruginosa 7,92 1,58 9,50 EVS-EN ISO 16266 +
Sulfitit redutseerivad klostriidid 10,50 2,10 12,60 EVS-EN ISO 26461 -
 

Joogivee keemilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
Lõhn 1,67 0,33 2,00 EVS-EN 1622:2006 -
Maitse 1,67 0,33 2,00 EVS-EN 1622:2006 -
Värvus 2,50 0,50 3,00 EVS-EN ISO 7887:2011 +
Hägusus 4,17 0,83 5,00 EVS-EN ISO 7027-1:2016 +
Üldraud 10,00 2,00 12,00

ISO 6332-1988

+
Raud kahevalentne 13,33 2,67 16,00 ISO 6332-1988 +
pH 3,33 0,67 4,00 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Elektrijuhtivus 3,33 0,67 4,00 EVS-EN ISO 27888:1999 +
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve 6,67 1,33 8,00 EVS-EN ISO 8467:1999 +
Kloriid 7,50 1,50 9,00 ISO 9297:1989 +
Üldkaredus 5,00 1,00 6,00 ISO 6059-1984 +
Ammoonium 6,67 1,33 8,00 ISO 7150-1:1984 +
Nitrit 6,67 1,33 8,00 EVS-EN 26777:2008 +
Nitraat 10,00 2,00 12,00 V96:2020 +
Sulfaat 6,67 1,33 8,00 V17:2019 +
Leelisus 7,50 1,50 9,00 EVS-EN ISO 9963-1:1999 +
Bikarbonaat (Vesinikkarbonaat) 6,67 1,33 8,00 EVS-EN ISO 9963-1:1999 +
Leelisus+Bikarbonaat 6,67 1,33 8,00 EVS-EN ISO 9963-1:1999 +
Kuivjääk 6,67 1,33 8,00 SFS 3008 +
Fluoriid 7,50 1,50 9,00 EVS-EN ISO 10304-1:2009 +
Väävelvesinik 9,17 1,83 11,00 V28 -
Jääkkloor (vaba) 5,00 1,00 6,00 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +
Jääkkloor (summaarne) 5,00 1,00 6,00 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +
Alumiinium 11,67 2,33 14,00

EVS-EN ISO 17294-2:2016

+
Naatrium 14,17 2,83 17,00 EVS-EN 14911:2000 +
Katioonid 1 ioon 14,17 2,83 17,00 EVS-EN 14911:2000 +
2 iooni 17,50 3,50 21,00 EVS-EN 14911:2000 +
3 iooni 20,00 4,00 24,00 EVS-EN 14911:2000 +
4 iooni 21,67 4,33 26,00 EVS-EN 14911:2000 +
Tsüaniid 15,83 3,17 19,00 ISO 6703-1:1984 +
Boor 14,17 2,83 17,00

EVS-EN ISO 17294-2:2016

+
Ortofosfaat 7,50 1,25 9,00

V97:2021

+
Ränidioksiid 10,00 2,00 12,00 V76 -
Arseen (As) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Antimon (Sb) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Baarium (Ba) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Kaadmium (Cd) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Plii (Pb) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Nikkel (Ni) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Kroom (Cr) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Koobalt (Co) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Molübdeen (Mo) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Seleen (Se) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Mangaan (Mn) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Vask (Cu) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Tsink (Zn) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Elavhõbe (Hg) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
*Pestitsiidid multimeetodil 183,33 63,67 220,00

PM04:2022

+

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen 180,00 36,00 216,00 EVS-EN 17993:2004 +

Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid

170,83 34,17 205,00 EPA 524.2 +
1- ja 2-aluselised fenoolid 58,33 11,67 70,00 V88:2022 +
Naftasaadused joogivees GC-meetodil 70,00 14,00 84,00 ISO 9377-2:2000 +

 

 

Basseinivee mikrobioloogilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) 8,00 1,60 9,60 EVS-EN ISO 9308-1 +
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) 6,17 1,23 7,40 EVS-EN ISO 7899-2 +
Staphylococcus aureus 8,75 1,75 10,50 KJ 9.4 M10 (EVS-EN ISO 6888-1) +
Mikroobide üldarv 37 °C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
Legionella 85,00 17,00 102,00 EVS-EN ISO 11731 +
Pseudomonas aeruginosa 7,92 1,58 9,50 EVS-EN ISO 16266 +
 

Basseinivee keemilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
Värvus 2,50 0,50 3,00 EVS-EN ISO 7887:2011 +
Hägusus 4,17 0,83 5,00 EVS-EN ISO 7027-1:2016 +
pH 3,33 0,67 4,00 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Permanganaatne hapnikutarve (basseiniveest) 6,67 1,33 8,00 EVS-EN ISO 8467:1999 +
Ammoonium 6,67 1,33 8,00 ISO 7150-1:1984 +
Nitraat (basseiniveest) 10,00 2,00 12,00 V96:2020 +
Jääkkloor (vaba) 5,00 1,00 6,00 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +
Jääkkloor (vaba ja seotud) 10,00 2,00 12,00 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +
 

Heitvee mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Coli-laadsed bakterid (Colilert) 8,50 1,70 10,20 EVS-EN ISO 9308-2 +
Escherichia coli (Colilert) 8,50 1,70 10,20 EVS-EN ISO 9308-2 +
Salmonella spp. 13,25 2,65 15,90 EVS-EN ISO 19250 +
Vibrio cholerae 25,42 5,08 30,50 KJ 9.5 M10 -
 

Heitvee keemilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
pH 3,33 0,67 4,00 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Biokeemiline hapnikutarve 17,50 13,50 21,00 EVS-EN ISO 5815-1:2019 +
Heljum 10,00 2,00 12,00 EVS-EN  872:2005 +
Üldlämmastik 18,33 3,67 22,00 V70:2017 +
Üldfosfor 15,83 3,17 19,00

V97:2021
EVS-EN ISO 6878:2004

+
Sulfaat 6,67 1,33 8,00 V17:2019 +
Naftasaadused gravimeetriliselt 16,67 3,33 20,00 V22:2021 -
Rasvad 16,67 3,33 20,00 V22 -
Ammoonium 6,67 1,33 8,00 ISO 7150-1:1984 +
Nitraat 10,00 2,00 12,00 V96:2020 +
Nitrit 6,67 1,33 8,00 EVS-EN 26777:2008 +
Jääkkloor 5,00 1,00 6,00 V86 -
KHT (COD-Cr) 20,00 4,00 24,00 EVS ISO 15705:2004 +
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks 24,17 4,83 29   +
Arseen (As) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Antimon (Sb) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Baarium (Ba) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Kaadmium (Cd) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Plii (Pb) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Nikkel (Ni) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Kroom (Cr) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Koobalt (Co) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Molübdeen (Mo) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Seleen (Se) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Mangaan (Mn) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Vask (Cu) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Tsink (Zn) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Elavhõbe (Hg) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Raud (Fe) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Alumiinium (Al) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Hõbe (Ag) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Tallium (Tl) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Boor (B) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Strontsium (Sr) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Nioobium (Nb) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Tina (Sn) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +

 

 

Lahtiste veekogude vee mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) 7,50 1,50 9,00 EVS-EN ISO 9308-1 +
Soole enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) 6,17 1,23 7,40 EVS-EN ISO 7899-2 +
Vibrio spp 25,42 5,08 30,50 KJ 9.5 M10 -
Salmonella spp 13,25 2,65 15,90 EVS-EN ISO 19250 +
 

Lahtiste veekogude vee keemiilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
pH 3,33 0,67 4,00 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Ammoonium 6,67 1,33 8,00 ISO 7150-1:1984 +
Värvus 2,50 0,50 3,00 EVS-EN ISO 7887:2011 +
Biokeemiline hapnikutarve 17,50 3,50 21,00 EVS-EN ISO 5815-1:2019 +
Üldlämmastik 18,33 3,67 22,00 V70:2017 +
Lahustunud hapnik 5,83 1,17 7,00 ISO 5813-1983 -
Pestitsiidid* 183,33 336,67 220,00 PM04:2017 +
Naftasaadused gravimeetriliselt 16,67 3,33 20,00 V22:2021 +
1-ja 2-aluselised fenoolid 58,33 11,67 70,00 V88:2017 -
Tsüaniid 15,83 3,17 19,00 ISO 6703-1:1984 -
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks 24,17 4,83 29   +
Arseen (As) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Antimon (Sb) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Baarium (Ba) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Kaadmium (Cd) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Plii (Pb) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Nikkel (Ni) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Kroom (Cr) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Koobalt (Co) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Molübdeen (Mo) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Seleen (Se) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Mangaan (Mn) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Vask (Cu) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Tsink (Zn) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Elavhõbe (Hg) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Raud (Fe) 18,33 3,67 22,00

RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)

RM01:2022

+

 

+

Alumiinium (Al) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Hõbe (Ag) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Tallium (Tl) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Boor (B) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Strontsium (Sr) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Nioobium (Nb) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +
Tina (Sn) 18,33 3,67 22,00 RM09:2022 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) +

 

 

Destilleeritud vee mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) 7,50 1,50 9,00 EVS-EN ISO 9308-1 +
Mikroobide arv 22°C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
Mikroobide arv 37°C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) 8,00 1,60 9,60 EVS-EN ISO 9308-1 +
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) 6,17 1,23 7,40 EVS-EN ISO 7899-2 +
Clostridium perfringens 10,50 2,10 12,60 EVS-EN ISO 14189 +
 

Destilleeritud vee keemillised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
Aurutusjääk ( 110°C juures) 10,83 2,17 13,00 ISO 3696:1987 -
Elektrijuhtivus (25°C juures) 3,33 0,67 4,00 ISO 3696:1987 -
pH 3,33 0,67 4,00 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Oksüdeeruvad ained 6,67 1,33 7,00 ISO 3696:1987 -