Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

Kui soovite / võite proovid ise võtta, peate esmalt tulema ja võtma laborist vastavad tarvikud ning Teile seletatakse, kuidas proove õigesti võtta.

Tarvikute järgi võite tulla suvalisel ajal E-N 08:00-15:00 ja R 08:00-12:00, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn.

Võimalus on tellida atesteeritud proovivõtja, mis on tasuline teenus ja selle eest peate lisaks analüüsidele tasuma.

Proovivõtja tellimiseks tuleb aeg kokku leppida.  Veebivorm: TELLI PROOVIVÕTJA

 

 


Tellimislehed


Joogivesi  
PDF  (PDF) Doc (DOCX)

Basseinivesi 
PDF (PDF)  Doc  (DOCX) 

Reo-, heit- ja sademevesi  
PDF (PDF)  Doc (DOC)

Veekogud  
PDF (PDF)   Doc (DOC)

Destilleeritud vesi  
PDF (PDF)  Doc (DOC)

 

Joogivee mikrobioloogilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Escherichia coli loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-1 +
Coli-laadsete bakterite loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 9308-1 +
Escherichia coli loendamine MPN meetodil 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 9308-2 +
Coli-laadsete bakterite loendamine MPN meetodil 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-2 +
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 7899-2 +
Mikroorganismide loendamine 22°C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
Mikroorganismide loendamine 36°C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
Clostridium perfringens loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 14189 +
Legionella spp loendamine 121,00 26,62 147,62 EVS-EN ISO 11731 +
Pseudomonas aeruginosa loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 16266 +
Sulfitit redutseerivate klostriidide spooride loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 26461 -
 

Joogivee keemilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
Lõhn 2,50 0,55 3,05 EVS-EN 1622:2006 -
Maitse 2,50 0,55 3,05 EVS-EN 1622:2006 -
Värvus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7887:2011 +
Hägusus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7027-1:2016 +
Üldraud 26,00 5,72 31,72 ISO 6332-1988
EVS-EN ISO 17294-2:2016
RM01:2023
+
Raud kahevalentne 16,00 3,52 19,52 ISO 6332-1988 +
pH 3,50 0,77 4,27 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Elektrijuhtivus 4,00 0,88 4,88 EVS-EN ISO 27888:1999 +
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 8467:1999 +
Kloriid 9,00 1,98 10,98 EVS-ISO 9297:2023 +
Üldkaredus 6,00 1,32 7,32 ISO 6059-1984 +
Ammoonium 8,00 1,76 9,76 ISO 7150-1:1984 +
Nitrit 8,00 1,76 9,76 EVS-EN 26777:2008 +
Nitraat 12,00 2,64 14,64 V96:2023 +
Sulfaat 8,00 1,76 9,76 V17:2022 +
Fluoriid 17,00 3,74 20,74 EVS-EN ISO 10304-1:2009 +
Leelisus 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 9963-1:1999 +
Bikarbonaat (Vesinikkarbonaat) 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 9963-1:1999 -
Leelisus+Bikarbonaat 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 9963-1:1999 +
Kuivjääk 8,00 1,76 9,76 SFS 3008:1990 +
Väävelvesinik 11,00 2,42 13,42 V28 -
Jääkkloor (vaba) 6,00 1,32 7,32 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +
Jääkkloor (summaarne) 6,00 1,32 7,32 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +
Alumiinium 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+

Katioonid (kaalium, naatrium, kaltsium, magneesium) ioonkromatograafiliselt

1 ioon 

17,00

3,74 20,74 EVS-EN 14911:2000 +
2 iooni 19,00 4,18 23,18 EVS-EN 14911:2000 +
3 iooni 21,00 4,62 25,62 EVS-EN 14911:2000 +
4 iooni 23,00 5,06 28,06 EVS-EN 14911:2000 +
Tsüaniid 19,00 4,18 23,18 ISO 6703-1:1984 +
Boor 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+
Ortofosfaat 9,00 1,98 10,98

V97:2021

+
Ränidioksiid 12,00 2,64 14,64 V76 -
Arseen (As) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+
Antimon (Sb) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+
Baarium (Ba) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Kaadmium (Cd) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Plii (Pb) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Nikkel (Ni) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Kroom (Cr) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Koobalt (Co) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+
Molübdeen (Mo) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Seleen (Se) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Mangaan (Mn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Vask (Cu) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tsink (Zn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Elavhõbe (Hg) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tallium (Tl) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Uraan (U) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tina (Sn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Hõbe (Ag) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
iga järgmise elemendi määramine 18,00 3,96 21,96    
*Pestitsiidid multimeetodil 183,00 40,26 223,26

PM04:2022

+

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen 180,00 39,60 219,60 EVS-EN 17993:2004 +

Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid

171,00 37,62 208,62 EPA 524.2 +
1- ja 2-aluselised fenoolid 58,00 12,76 70,76 V88:2022 +
Naftasaadused (süsivesinikud C10-C40) gaaskromatograafiliselt 80,00 17,60 97,60 ISO 9377-2:2000 +

 

 

Basseinivee mikrobioloogilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Coli-laadsete bakterite loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 9308-1 +
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 7899-2 +
Staphylococcus aureus loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 13,00 2,86 15,86 KJ 9.4 M10 (EVS-EN ISO 6888-1) +
Mikroorganismide loendamine 36°C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
Legionella spp loendamine 121,00 26,62 147,62 EVS-EN ISO 11731 +
Pseudomonas aeruginosa loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 16266 +
 

Basseinivee keemilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
Värvus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7887:2011 +
Hägusus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7027-1:2016 +
pH 3,50 0,77 4,27 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Oksüdeeritavus/Permanganaatne hapnikutarve 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 8467:1999 +
Ammoonium 8,00 1,76 9,76 ISO 7150-1:1984 +
Nitraat  12,00 2,64 14,64 V96:2023 +
Jääkkloor (vaba) 6,00 1,32 7,32 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +
Jääkkloor (vaba ja seotud) 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 7393-1:2000 +

 

 

Heitvee mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Coli-laadsete bakterite loendamine MPN meetodil 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-2 +
Escherichia coli loendamine MPN meetodil 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-2 +
Salmonella spp tuvastamine 19,00 4,18 23,18 EVS-EN ISO 19250 +
Vibrio spp tuvastamine 36,00 7,92 43,92 KJ 9.5 M10 -
 

Heitvee keemilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
pH 3,50 0,77 4,27 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Biokeemiline hapnikutarve 21,00 4,62 25,62 EVS-EN ISO 5815-1:2019 +
Heljum 12,00 2,64 14,64 EVS-EN  872:2005 +
Üldlämmastik 22,00 4,84 26,84 V96:2023 +
Üldfosfor 22,00 4,84 26,84

V97:2021
EVS-EN ISO 6878:2004

+
Sulfaat 8,00 1,76 9,76 V17:2019 +
Naftasaadused gravimeetriliselt 37,00 8,14 45,14 V22:2021 -
Rasvad 37,00 8,14 45,14 V22 -
Ammoonium 8,00 1,76 9,76 ISO 7150-1:1984 +
Nitraat 12,00 2,64 14,64 V96:2023 +
Nitrit 8,00 1,76 9,76 EVS-EN 26777:2008 +
Jääkkloor 6,00 1,32 7,32 V86 -
KHT (COD-Cr) 24,00 5,28 29,28 EVS ISO 15705:2004 +
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks 34,00 7,48 41,48   +
Vask (Cu) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+
Tsink (Zn) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023
RM01:2023

+
Raud (Fe) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+
Arseen (As) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023

+
Plii (Pb) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023
RM01:2023

+
Kroom (Cr) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Kaadmium (Cd) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023
RM01:2023

+
Nikkel (Ni) 26,00 5,72 31,72

EVS-EN ISO 17294-2:2023
RM01:2023

+
Elavhõbe (Hg) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tallium (Tl) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Uraan (U) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tina (Sn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Hõbe (Ag) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Alumiinium 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Boor 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Antimon (Sb) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Baarium (Ba) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Koobalt (Co) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Molübdeen (Mo) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Seleen (Se) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Mangaan (Mn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023
iga järgmise elemendi määramine 18,00 3,96 21,96    
1- ja 2-aluselised fenoolid 58,00 12,76 70,76 V88:2017 +

 

 

Lahtiste veekogude vee mikrobioloogilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Escherichia coli loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-1 +
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 7899-2 +
Vibrio spp tuvastamine 36,00 7,92 43,92 KJ 9.5 M10 -
Salmonella spp tuvastamine 19,00 4,18 23,18 EVS-EN ISO 19250 +
 

Lahtiste veekogude vee keemilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
pH 3,50 0,77 4,27 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Ammoonium 8,00 1,76 9,76 ISO 7150-1:1984 +
Värvus 5,00 1,10 6,10 EVS-EN ISO 7887:2011 +
Biokeemiline hapnikutarve 21,00 4,62 25,62 EVS-EN ISO 5815-1:2019 +
Üldlämmastik 22,00 4,84 26,84 V96:2023 +
Lahustunud hapnik 7,00 1,54 8,54 ISO 5813-1983 -
Pestitsiidid* 183,00 40,26 223,26 PM04:2017 +
Naftasaadused gravimeetriliselt 37,00 8,14 45,14 V22:2021 -
1-ja 2-aluselised fenoolid 58,00 12,76 70,76 V88:2017 -
Tsüaniid 19,00 4,18 23,18 ISO 6703-1:1984 -
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks 34,00 7,48 41,48   +
Arseen (As) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Kaadmium (Cd) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Kroom (Cr) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Plii (Pb) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Elavhõbe (Hg) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tallium (Tl) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Uraan (U) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tina (Sn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Hõbe (Ag) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Alumiinium (Al) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Boor (B) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Antimon (Sb) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Baarium (Ba) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Koobalt (Co) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Molübdeen (Mo) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Seleen (Se) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Mangaan (Mn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Nikkel (Ni) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Vask (Cu) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Tsink (Zn) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
Raud (Fe) 26,00 5,72 31,72 EVS-EN ISO 17294-2:2023 +
iga järgmise elemendi määramine 18,00 3,96 21,96    

 

 

Destilleeritud vee mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Escherichia coli loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 9308-1 +
Mikroorganismide loendamine 22°C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
Mikroorganismide loendamine 36°C 8,00 1,76 9,76 EVS-EN ISO 6222 +
Coli-laadsete bakterite loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 12,00 2,64 14,64 EVS-EN ISO 9308-1 +
Soole enterokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 9,00 1,98 10,98 EVS-EN ISO 7899-2 +
Clostridium perfringens loendamine membraanfiltratsiooni meetodil 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 14189 +

 

 

Destilleeritud vee keemilised analüüsid

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Analüüsimeetod Akrediteeritud
Aurutusjääk ( 110°C juures) 15,00 3,30 18,30 ISO 3696:1987 -
Elektrijuhtivus (25°C juures) 4,00 0,88 4,88 ISO 3696:1987 -
pH 3,50 0,77 4,27 EVS-EN ISO 10523:2012 +
Oksüdeeritavus/Permanganaatne hapnikutarve 8,00 1,76 9,76 ISO 3696:1987 -
Ränidioksiid 12,00 2,64 14,64 V76:2020 -