Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Nakkushaiguste labori uuringud

Labori uuringud

Info täiendamisel

Uuringute tellimine

Labori poolt pakutavate uuringute tellimiseks on aluseks saateleht või Mediposti keskkonna kaudu edastatav tellimus. Klientidel on võimalik esitada laborile tellimusi:

 • paberil saatelehtedel
 • digitaalselt edastatud saatelehtedel (krüpteerituna [email protected])
 • Mediposti keskkonnas
Uuringute saatelehed ja proovivõtu juhendid on leitavad vastavalt „Juhendid“ ja „Saatelehed“ kastides.

Kriteeriumid proovide vastuvõtmiseks ja tagasilükkamiseks

Laborisse saabunud proovide vastavust proovivõtu, transpordi- ja säilitustingimuste ning tellimuse kriteeriumitele hinnatakse enne nende vastuvõtmist. Labor võib lükata tagasi esitatud tellimuse, kui kehtestatud nõuded on täitmata või neid on eiratud (esineb mittevastavus).

Proovide või tellimuse mittevastavus võib seisneda:

 • saabunud proovil puudub saateleht või elektroonne tellimus;
 • tellimuses või saatelehel esitatav informatsioon on puudulik või vigane;
 • laborile ei ole saadetud proovimaterjali;
 • proov on võetud valesse proovinõusse;
 • proovinõu on markeerimata või markeeritud vigaselt, mille tõttu ei ole võimalik laboris esitatud tellimust ning proovimaterjali kokku viia;
 • proovimaterjal on võetud kehtestatud säileaja ületanud nõusse;
 • saadetud proovimaterjal ei ole sobilik tellitud uuringute teostamiseks;
 • proovimaterjali kogus ei ole piisav tellitud uuringu teostamiseks;
 • proovimaterjalile kehtestatud säilitamise- ja/või transporditingimusi ei ole täidetud, millest lähtuvalt ei sobi proov tellimuse täitmiseks.

Esinevate mittevastavuste puhul fikseeritakse need labori preanalüütikas, võetakse ühendust kliendiga ning lepitakse kokku edasised toimingud. Lähtuvalt esinevast mittevastavusest lisatakse sellekohane märkus tellimusele ja uuringuvastusele.

Cito! uuringud

Üldjuhul labor Cito!-uuringuid ei teosta ning vajadusel eelteavitada antud soovist labori preanalüütikat ([email protected], tel 794 3660) ning tähistada see tellimuses. Laborisse saabunud Cito!-märgisega tellimused teostatakse esimesel võimalusel ja eelisjärjekorras.

Labor teostab Cito!-uuringuid järgmiste uuringute korral:

 • leetriviiruse IgM
 • parvoviiruse IgM
 • punetiste viirus IgM
 • leptospira spp (mikroaglutinatsioon)

Kordus- ja lisauuringute tellimuse esitamine

Laborisse saadetud algsest proovimaterjalist on võimalik teostada lisa- või kordusuuringuid järgneva aja jooksul:

 • kliinililine mikrobioloogiline külv – 48 tunni jooksul pärast proovivõttu, roeproovide puhul 24 tunni jooksul pärast proovivõttu;
 • seroloogia – hiljemalt 4. päeval pärast proovivõttu;
 • rakukultuur – 2 nädala jooksul pärast proovi saabumist laborisse;
 • molekulaaranalüüs – lähtudes proovimaterjalide ja uuringute mitmekesisusest, palume kordus- ja lisauuringute vajaduse korral võtta ühendust labori preanalüütikaga ([email protected], tel 794 3660)

Uuringute kriitilistest väärtustest teavitamine

Kriitilised väärtused on uuringutulemused, mille puhul teavitab labori esindaja tellijat koheselt telefoni teel:

 1. Leptospira spp positiivne
 2. Leetrid IgM positiivne
 3. Punetise IgM positiivne
 4. Polioviirus positiivne
 5. Salmonella Typhi positiivne
 6. Salmonella Paratyphi positiivne
 7. Corynebacterium diphtheriae tox + positiivne

Kliiniline keemia