Veeanalüüsid

Kui Te soovite(võite) ise proovid võtta, peate kõigepealt tulema ja võtma laborist vastavad tarvikud ning Teile seletatakse kuidas proove õigesti võtta.

Tarvikute järgi võite tulla suvalisel ajal tööpäeviti kella 08:00 kuni 15:00, Paldiski mnt 81, Tallinn.

Võimalus on ka tellida atesteeritud proovivõtja, kuid see on tasuline teenus, mille eest peate lisaks analüüsidele tasuma.

Proovivõtja tellimiseks tuleb leppida kokku aeg.    Tellin proovivõtja

Reedeti võetakse heitvee, lahtiste veekogude ja suplusvee proove vastu kella 13:00-ni.

Tellimislehed

Joogivesi                    PDF (PDF)     Doc (DOCX)

Basseinivesi               PDF (PDF)     Doc (DOC)  

Heitvesi                      PDF (PDF)     Doc (DOC)

Lahtised veekogud   PDF (PDF)     Doc (DOC) 

Destilleeritud vesi    PDF (PDF)     Doc (DOC)

 

 

 

 

 

Joogivee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Coli-laadsed bakterid (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Enterokokid või streptokokid (membraanfiltratsiooni meetod) + 6,17 1,23 7,40
Mikroobide üldarv 22°C + 5,25 1,05 6,30
Mikroobide üldarv 37°C + 5,25 1,05 6,30
Clostridium perfringens + 10,50 2,10 12,60
Legionella + 85,00 17,00 102,00
Pseudomonas aeruginosa + 7,92 1,58 9,50
Sulfitit redutseerivad klostriidid - 10,50 2,10 12,60
         
 

Joogivee keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Lõhn - 1,67 0,33 2,00
Maitse - 1,67 0,33 2,00
Värvus + 2,50 0,50 3,00
Hägusus + 4,17 0,83 5,00
Üldraud + 10,00 2,00 12,00
Raud kahevalentne + 13,33 2,67 16,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Elektrijuhtivus + 3,33 0,67 4,00
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve + 6,67 1,33 8,00
Kloriid + 7,50 1,50 9,00
Üldkaredus + 5,00 1,00 6,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Nitrit + 6,67 1,33 8,00
Nitraat + 10,00 2,00 12,00
Sulfaat + 6,67 1,33 8,00
Permangaatne hapnikutarve + 6,67 1,33 8,00
Kaltsium + 4,17 0,83 5,00
Magneesuim + 4,17 0,83 5,00
Leelisus + 7,50 1,50 9,00
Bikarbonaat + 6,67 1,33 8,00
Leelisus+Bikarbonaat + 6,67 1,33 8,00
Kuivjääk + 6,67 1,33 8,00
Fluoriid + 7,50 1,50 9,00
Väävelvesinik - 9,17 1,83 11,00
Jääkkloor (vaba) + 5,00 1,00 6,00
Jääkkloor (summaarne) + 5,00 1,00 6,00
Alumiinium + 11,67 2,33 14,00
Naatrium + 14,17 2,83 17,00
Katioonid 1 ioon + 14,17 2,83 17,00
2 iooni + 17,50 3,50 21,00
3 iooni + 20,00 4,00 24,00
4 iooni + 21,67 4,33 26,00
Naatruim ja kaalium(arvutuslik) + 1,67 0,33 2,00
Tsüaniid + 15,83 3,17 19,00
Boor + 14,17 2,83 17,00
Lenduvad fenoolid - 20,00 4,00 24,00
Ortofosfaat + 7,50 1,25 9,00
Ränidioksiid - 10,00 2,00 12,00
Arseen (As) + 18,33 3,67 22,00
Antimon (Sb) + 18,33 3,67 22,00
Baarium (Ba) - 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) + 18,33 3,67 22,00
Plii (Pb) + 18,33 3,67 22,00
Nikkel (Ni) + 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) + 18,33 3,67 22,00
Koobalt (Co) + 18,33 3,67 22,00
Molübdeen (Mo) + 18,33 3,67 22,00
Seleen (Se) + 18,33 3,67 22,00
Mangaan (Mn) + 18,33 3,67 22,00
Vask (Cu) + 18,33 3,67 22,00
Tsink (Zn) + 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
*Pestitsiidid multimeetodil + 183,33 63,67 220,00
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen + 180,00 36,00 216,00
Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid + 170,83 34,17 205,00
1- ja 2-aluselised fenoolid + 58,33 11,67 70,00
 

Basseinivee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) + 8,00 1,60 9,60
Enterokokid või streptokokid (membraanfiltratsioonimeetod) + 6,17 1,23 7,40
Staphylococcus aureus + 8,75 1,75 10,50
Mikroobide üldarv 37 °C + 5,25 1,05 6,30
Legionella + 85,00 17,00 102,00
Pseudomonas aeruginosa + 7,92 1,58 9,50
 

Basseinivee keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Värvus + 2,50 0,50 3,00
Hägusus + 4,17 0,83 5,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Permanganaatne hapnikutarve (basseiniveest) + 6,67 1,33 8,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Nitraat (basseiniveest) + 10,00 2,00 12,00
Jääkkloor (vaba) + 5,00 1,00 6,00
Jääkkloor (vaba ja seotud) + 10,00 2,00 12,00
 

Heitvee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Coli-laadsed bakterid (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Escherichia coli (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Salmonella spp. + 13,25 2,65 15,90
Vibrio cholerae - 25,42 5,08 30,50
 

Heitvee keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
pH + 3,33 0,67 4,00
Biokeemiline hapnikutarve + 17,50 13,50 21,00
Heljum + 10,00 2,00 12,00
Üldlämmastik + 18,33 3,67 22,00
Üldfosfor + 15,83 3,17 19,00
Sulfaat + 6,67 1,33 8,00
Naftasaadused gravimeetriliselt - 16,67 3,33 20,00
Lenduvad fenoolid - 20,00 4,00 24,00
Rasvad - 16,67 3,33 20,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Nitraat + 10,00 2,00 12,00
Nitrit + 6,67 1,33 8,00
Jääkkloor - 5,00 1,00 6,00
KHT (COD-Cr) + 20,00 4,00 24,00
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24,17 4,83 29,00
Vask (Cu) + 18,33 3,67 22,00
Tsink (Zn) + 18,33 3,67 22,00
Raud (Fe) + 18,33 3,67 22,00
Arseen (As) - 18,33 3,67 22,00
Plii (Pb) + 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) - 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) + 18,33 3,67 22,00
Nikkel (Ni) + 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
1- ja 2-aluselised fenoolid + 58,33 11,67 70,00
 

Lahtiste veekogude vee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) + 7,50 1,50 9,00
Enterokokid või streptokokid (membraanfiltratsioonimeetod)" + 6,17 1,23 7,40
Vibrio cholerae - 25,42 5,08 30,50
Salmonella spp, + 13,25 2,65 15,90
 

Lahtiste veekogude vee keemiilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
pH + 3,33 0,67 4,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Värvus - 2,50 0,50 3,00
Biokeemiline hapnikutarve + 17,50 3,50 21,00
Üldlämmastik + 18,33 3,67 22,00
Lahustunud hapnik - 5,83 1,17 7,00
Pestitsiidid* + 183,33 336,67 220,00
Naftasaadused gravimeetriliselt - 16,67 3,33 20,00
1-ja 2-aluselised fenoolid - 58,33 11,67 70,00
Lenduvad fenoolid - 20,00 4,00 24,00
Tsüaniid - 15,83 3,17 19,00
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24,17 4,83 29,00
Arseen (As) + 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) + 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) + 18,33 3,67 22,00
Plii (Pb) + 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
 

Destilleeritud vee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) + 7,50 1,50 9,00
Mikroobide arv 22°C + 5,25 1,05 6,30
Mikroobide arv 37°C + 5,25 1,05 6,30
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) + 8,00 1,60 9,60
Enterokokid või streptokokid (membraanfiltratsioonimeetod) + 6,17 1,23 7,40
Clostridium perfringens + 10,50 2,10 12,60
Hallitusseened - 7,92 1,58 9,50
Pärmseened - 7,92 1,58 9,50
 

Destilleeritud vee keemillised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Aurutusjääk ( 110°C juures) - 10,83 2,17 13,00
Elektrijuhtivus (25°C juures) - 3,33 0,67 4,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Oksüdeeruvad ained - 6,67 1,33 7,00