Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

REISIMINE JA COVID-19

TAGASI COVID-19 LEHELE »

 

Kõikidel lennukiga Eestisse saabuvatel reisijatel (sh kolmandatest riikidest tulijatel ja ka lastel, kelle eest esitab andmed tema vanem) on kohustuslik täita piiriületaja ankeet ning olla valmis seda lennukile minnes esitama.
Eesti piiriületaja ankeedil ei ole QR-koodi.

 

Eestisse saabudes on piiriületaja kohustatud riigipiiri ületamisel esitama Terviseametile järgmised andmed:

 • piiriületaja isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, reisidokumendi number, sugu ja kodakondsus);

 • piiriületajaga koos reisinud alaealise lapse isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kodakondsus);

 • piiriületaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, elukoha või püsiva viibimiskoha postiaadress);

 • reisimisega seotud andmed (riik, kust Eestisse saabuti, saabumise kuupäev ning riigid, mida reisi jooksul läbiti, sealhulgas riigid, kus toimusid vahemaandumised või ümberistumised, isegi kui isik ei väljunud transiitalalt, ning välismaalase viibimiskoha andmed Eestis);

 • immuniseerimise ja testimise andmed (andmed nakkushaiguse COVID-19 läbipõdemise kohta, andmed nakkushaiguse COVID-19 suhtes vaktsineerituse kohta).

Piiriületaja deklaratsiooni saab täita kolm päeva enne Eestisse saabumist või saabumise päeval aadressil: iseteenindus.terviseamet.ee.
Pärast deklaratsiooni esitamist saadetakse täidetud ankeet Teie e-posti aadressile. Palume täidetud ankeet hoida alles digitaalselt või paberkandjal, et seda vajadusel piiril esitada.

Deklaratsiooni saab täita ka paberkandjal eesti keeles (DOCX), inglise keeles (DOCX) ning vene keeles (DOCX).

Rohkem informatsiooni leiab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Reisimisel kehtivate piirangute ja korraga tutvu lähemalt kriis.ee veebilehel.

 

Korduma kippuvad küsimused

 

1. Mida teha, kui mulle kuvab deklaratsiooni esitades veateadet?

Kõigepealt tuleb üle vaadata, kas kõik väljad on korrektselt täidetud. Näiteks aadress tuleb esitada formaadis: tänava nimi, maja number, linn ja maakond.
Kui kõik väljad on korrektselt täidetud ning endiselt ei saa deklaratsiooni esitada, tuleks mõne aja möödudes uuesti proovida. Kui ka siis ei õnnestu, palume selles teada anda e-posti aadressil info@terviseamet.ee
 

2. Kuidas saan oma aadressi, saabumiskuupäeva muuta või reisi tühistada?

Kui Teie saabumiskuupäev või aadress muutub enne Eestisse jõudmist, saab seda muuta, esitades oma deklaratsiooni uute andmetega uuesti aadressil iseteenindus.terviseamet.ee 
 

3. Olen viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud või viimase aasta jooksul COVID-19 vastu vaktsineeritud väljaspool Eestit, kuidas seda piiril tõendada?

Juhul, kui haigus põeti läbi teises riigis, siis selle tõendamiseks tuleb esitada ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles isiku ametlikult kinnitatud tõend (mis võib olla ka teise riigi andmebaasi väljatrükk) või ravidokumendi väljavõte. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks.

Esitatud dokumendil peavad olema järgmised andmed:

 • isikuandmed;
 • läbipõdemise aeg;
 • terveks tunnistamise kliiniline alus;
 • testimise läbimise korral:
  •  analüüsi metoodika;
  •  selle tulemus;
  •  testi tegemise koht ja aeg;
  •  tegija ning viimase andmed.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad vaktsineeritust tõendada, esitades:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend);
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimisepassi (mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal).

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.
   

4. Olen viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud või viimase aasta jooksul COVID-19 vastu vaktsineeritud Eestis, kuidas seda piiril tõendada?

COVID-19 läbipõdemist saab tõendada trükkides välja vastava saatekirja vastuse või epikriisi digilugu.ee portaalist. Varasema haigestumise tõendamiseks on vajalik esitada positiivseks osutunud PCR analüüsi tulemus. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks.

Patsiendiportaalis saab endale luua Euroopa Liidu standardile vastava COVID digitõendi. Võimalik on luua kolme tõendit – enda vaktsineerituse, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõendamiseks.

Võltsimiskindlad tõendid võimaldavad edaspidi Euroopa Liidus turvalisemalt liikuda. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui väljaprindituna. Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite ehtsust saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee.

Varem loodud siseriiklikud vaktsineerimistõendid kehtivad praegu edasi ning jäävad inimesele patsiendiportaali alles.

Euroopa Liidu digitaalne COVID tõend ei ole pass ega reisidokument ning tõend ei ole eeltingimuseks piiriületamisel, kuid võib sõltuvalt sihtriigis kehtivatest nõuetest anda näiteks vabastuse eneseisolatsioonist. Reisimisel tuleb alati arvestada sihtriigis kehtivate nõuetega, lisainfo veebilehel: reisitargalt.vm.ee.

Küsimused-vastused Euroopa Liidu COVID digitõendite kohta: kkk.kriis.ee.