Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Kes on lähikontaktne?

Kui oled saanud lähikontaktse teavituse Terviseametilt või haigelt, kellega kokku puutusid, siis haiguse edasise leviku tõkestamise seisukohalt on oluline, et jääksid eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni ajal ei saa minna tööle, kooli või avalikesse kohtadesse ega kasutada ühistransporti. Viibida tuleb kodus. Poe või apteegi külastamise asemel tuleks pöörduda oma tuttavate poole või kasutada vajalike asjade tellimiseks e-kauplust. Kui tellid toidu- ja esmatarbekaubad kulleriga, väldi otsekontakti. Kodust võib väljuda vaid hädavajadusel, näiteks arsti juurde minekuks või esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks, kui inimene neid kodust lahkumata kätte ei saa.

Lähikontaktsetel soovitatakse 5 päeva viibida eneseisolatsioonis ning jälgida hoolikalt oma tervist.
5-kalendripäevast elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise soovitust ei pea järgima, kui isik on: 

 • vaktsineeritud (või vaktsineerituga võrdsustatud) ning saanud tõhustusdoosi ja süstist ei ole möödas rohkem kui aasta;
 • läbinud esmase COVID-19 vaktsineerimiskuuri ja viimasest doosist ei ole möödunud rohkem kui üheksa kuud (270 päeva);
 • vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini) ning viimasest süstist ei ole möödas rohkem kui üheksa kuud (270 päeva)
 • COVID-19 haiguse viimase kuue kuu (180 päeva) jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud.

Lähikontaktne isik on näiteks see, kes:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit).
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumis jne), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega.

COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.

 

Juhis COVID-19 haige lähikontaktsele

Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist soovitame Teil viibida kodus 5 päeva alates lähikontaktist ning jälgida oma tervislikku seisundit. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

Siin on Teile käitumisjuhised 5-päevaseks jälgimisperioodiks:

1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust.

2. Ärge lahkuge oma kodust või viibimiskohast:
    ●  v.a igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks;
    ●  v.a arsti kutsel raviasutuse visiidiks;
    ●  v.a teiste isikutega täielikku kontakti vältides õues (pargis, metsas jne) viibimiseks.

3. Järgige terviseohutuse nõudeid:
    ●  peske regulaarselt seebi ja sooja veega käsi ja vajadusel desinfitseerige arvestades, et viirus võib levida saastunud esemetelt;
    ●  vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
    ●  tuulutage regulaarselt ruume (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
    ●  köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käsivarrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).

4. Kui olete sunnitud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku muretsedes viibima avalikus kohas, kandke kindlasti maski.
 

Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele. Kui neil ei esine haigussümptomeid, siis ei pea nemad kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega.

Juhul, kui teil või teiega koos elaval inimesel:

 1. tekivad haigussümptomid, siis helistage esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220;
 2. öelge, et olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga;
 3. kirjeldage perearstile oma tervislikku seisundit ja järgige arsti juhiseid;
 4. kui teie tervis järsult halveneb, siis helistage 112.

NB! Helistamise ajal palume kindlasti teavitada eelnevast kontaktist COVID-19 juhtumiga.

Haigustunnuste ilmnemisel palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega perearsti vastuvõtule, vaid esmalt küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste ilmnemisel või tervisliku seisundi halvenemisel palume kindlasti teavitada ka Terviseametit.

Koroonaviiruse alane lisainfo on leitav:

 1. Terviseameti leheküljelt www.terviseamet.ee/covid19 
 2. Koroonakriisi leheküljelt www.kriis.ee/haigus-tervis-ja-vaktsiin/koroonaviirus-ja-selle-valtimine/koroonaviirus-olemus-ja-levimine