Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koroonaviiruse andmestik

Augustist rakendus koroonastatistika arvestamisel kaks muudatust, mis toob kaasa nakkusjuhtumite koguarvu suurenemise. PCR testide kõrval lisanduvad nüüdsest statistikasse laboratoorselt kinnitamata diagnoosid ehk nakkusjuhtumid, mis on diagnoositud kliinilise pildi või enesetestimiseks mõeldud kiirtesti tulemuse alusel, mis on kinnitatud tervishoiutöötaja poolt.

 
 

Numbrite võrdlemisel võib ilmneda erinevusi, sest tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Dokumentide muutmine võib toimuda andmekvaliteedi parendamise eesmärgil. Ka inimesed ise pöörduvad sagedamini tervishoiutöötajate poole – näiteks COVID tõendil olevate andmete parandamiseks.
Andmete tagantjärgi parandamisel saadetakse tervishoiuteenuse osutaja (sh labori) infosüsteemist tervise infosüsteemi juba varem saadetud dokumendist uus versioon ning eelmine versioon muutub kehtetuks. Tulemuste koondarvu korral ei saa alati teha tehet eilne koondarv + 24 tunni laekunud tulemused, vaid aegreal arvutatakse tulemuste koondnumber hetkel kehtivate tulemuste summana.