Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

Atesteeritud proovivõtja tellimine

VeebivormPROOVIVÕTJA TELLIMINE

KUI SOOVITE VEEPROOVI ISE VÕTTA:

Labor võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

 

Joogivee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetodil) + 7,50 1,50 9,00
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetodil) + 8,00 1,60 9,60
Escherichia coli (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Coli-laadsed bakterid (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Enterokokid + 6,17 1,23 7,40
Staphylococcus aureus + 8,75 1,75 10,50
Mikroobide arv 22 °C + 5,25 1,05 6,30
Mikroobide arv 37 °C + 5,25 1,05 6,30
Clostridium perfringens + 10,50 2,10 12,60
Pseudomonas aeruginosa + 7,92 1,58 9,50

 

 

Joogivee keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Lõhn - 1,67 0,33 2,00
Maitse - 1,67 0,33 2,00
Värvus + 2,50 0,50 3,00
Hägusus + 4,17 0,83 5,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Elektrijuhtivus + 3,33 0,67 4,00
Kloriid + 7,50 1,50 9,00
Mangaan + 18,33 3,67 22,00
Raud + 10,00 2,00 12,00
Nitraat + 10,00 2,00 12,00
Nitrit + 6,67 1,33 8,00
Oksüdeeritavus  /permanganaatne hapnikutarve + 6,67 1,33 8,00
Sulfaat + 6,67 1,33 8,00
Fluoriid + 7,50 1,50 9,00
Üldkaredus - 5,00 1,00 6,00
Jääkkloor + 5,00 1,00 6,00

 

 

Basseinivee mikrobioloogilised ja keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Coli-laadsed bakterid + 8,00 1,60 9,60
Enterokokid + 6,17 1,23 7,40
Stafülokokid + 8,75 1,75 10,50
Pseudomonas aeruginosa + 7,92 1,58 9,50
Mikroobide arv 37 °C + 5,25 1,05 6,30
Värvus + 2,50 0,50 3,00
Hägusus + 4,17 0,83 5,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Nitraat basseiniveest + 10,00 2,00 12,00
Nitraat kraaniveest + 10,00 2,00 12,00
Oksüdeeritavus basseiniveest + 6,67 1,33 8,00
Oksüdeeritavus kraaniveest + 6,67 1,33 8,00
Vaba kloor + 5,00 1,00 6,00
Seotud kloor + 5,00 1,00 6,00
Kokku   96,10 19,20 115,30
 

Suplusvee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli + 7,50 1,50 9,00
Soole enterokokid + 6,17 1,23 7,40
Kokku   13,67 2,73 16,40