Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uhtmeproovide analüüs

Proovivõtujuhend

Kaaskiri proovide saatmiseks laborisse.

Pakume uhtmeproovide võtmise teenust

Täiendav info:
Tel.: +372 5880 3572
E-post[email protected]

 

 

Uhtmete analüüsid

Analüüs Hind
(€)
Km
(€)
 
Summa
(€)
 
Analüüsimeetod Akrediteeritud
coli-laadsete bakterite leidumine 7,00 1,54 8,54 NMKL 44 -
koagulaaspositiivne stafülokokk 11,00 2,42 13,42 EVS-EN ISO 6888-1 -
Salmonella spp. 17,00 3,74 20,74 EVS-EN ISO 6579-1 +
Listeria monocytogenes 17,00 3,74 20,74 EVS-EN ISO 11290-1 +
pärmseened 7,50 1,65 9,15 EVS-ISO 21527-1 +
hallitusseened 7,50 1,65 9,15 EVS-ISO 21527-1 +
mikroorganismide üldarv 7,00 1,54 8,54 EVS-EN ISO 4833-1 +
Enterobacteriaceae 13,00 2,86 15,86 EVS-EN ISO 21528-2 +
pinna puhtuseproov kontaktslaidiga 4,50 0,99 5,49 TJU 12.4 -