Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 Füüsikalised mõõtmised

TELLIMINE:
Terviseameti Kohtla-Järve labor
Kalevi 10, Kohtla-Järve
Tel.: +372 5880 3572
E-post: kjlabor@terviseamet.ee

 
Mõõdetav parameeter Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Müratase (filtrid A, Lin või C), 1 mõõtepunkt + 20,00 4,00 24,00
Müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades, 1 mõõtepunkt + 32,50 6,50 39,00
Ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt + 27,50 5,50 33,00
Valgustustihedus, 1 mõõtepunkt + 6,00 1,20 7,20
Õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis + 4,25 0,85 5,10
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine 1-5 mõõtepunktis, 1 mõõtepunkt + 8,00 1,60 9,60
Õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis + 5,00 1,00 6,00
Ettevõttes vajalike mõõtmiste tegemine/mõõtmistulemuste protokollide vormistamine (tunnihind)   25,00 5,00 30,00
Väljakutsetasu   10,00 2,00 12,00