Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Füüsikalised mõõtmised

TELLIMINE:
Terviseameti Kohtla-Järve labor
Kalevi 10, Kohtla-Järve
Tel.: +372 5880 3572
E-post: [email protected]

 

 

 

Füüsikalised mõõtmised

Mõõdetav parameeter Hind
(€)
Km
(€)
 
Summa
(€)
 
Analüüsimeetod Akrediteeritud

ekvivalentne müratase

müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades, 1 mõõtepunkt

35,00

50,00

7,70

11,00

42,70

61,00

EVS-EN ISO 11201 EVS-EN ISO 9612 EVS-EN ISO 16032 EVS-ISO 1996-1 EVS-ISO 1996-2 +
valgustihedus, 1 mõõtepunkt 9,00 1,98 10,98 DIN 5035-6
p.6.1, 6.2,6.4,6.5,7.3
+
õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis 14,00 3,08 17,08 EVS-EN ISO 7726 EVS-EN 12599 +
ventilatsiooni parameetrite mõõtmine
1-5 mõõtepunktis,

üle 5 mõõtepunkti, 1 mõõtmispunkt

 

12,00
10,00

 

2,64
2,20

 

14,64
12,20

 

EVS-EN 12599

 

+

õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis 14,00 3,08 17,08 EVS-EN ISO 7726 +
ettevõttes või asutuses vajalike füüsikaliste mõõtmiste tegemine ja õhuproovide võtmine (tunnihind) 40,00 8,80 48,80    
mõõtetulemuste analüüs ja mõõtmisaruannete vormistamine (tunnihind) 36,00 7,92 43,92    
väljakutsetasu 14,50 3,19 17,69    
sõidukulu (1 km) 0,70 0,15 0,85    

Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Mõõtmiste teostamisel õhtusel või öisel ajal (kell 18.00-06.00), puhkepäevadel või riiklikel pühadel lisandub teenuse hinnale 50%.