Suplus- ja ujulavee ohutus


Terviseamet soovitab enne rannamõnude nautimist pöörata tähelepanu, millised on avalikud supluskohad, sest nende kohta on olemas veekvaliteedi andmed, need on hooldatud ja korrastatud ning nende üle teostatakse järelevalvet.

Osades supluskohtades võetakse samuti veeproove, kuid nende kohtade üle järelevalvet ei teosta.

 
 

Suplusvesi

 • Vaata avalike ja muude supluskohtade vee kvaliteeti »
  Tutvumiseks supluskohtade vee kvaliteediga tee vastav valik rippmenüüst.
 • Avalikud supluskohad kaardil » (vali kaardikihid ja seejärel märgi "seirepunktid").
  Toetab Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK).
 • Küsige lisa kohalikult omavalitsuselt
 • Suplusvee kvaliteedi ning muu info saamiseks või ettepanekute tegemiseks supelranna/supluskoha kohta võib pöörduda supelranna/supluskoha omaniku või valdaja poole (tavaliselt on selleks kohalik omavalitsus).
 • Avalikes supluskohtades on supluskoha omanik kohustatud tagama supelranna/supluskoha heakorra ning tegema pidevalt veeanalüüse.

   
 

Lemmikloomad avalikes supluskohtades


Lemmikloomad avalikes supelrandades võivad kujutada kaaskodanikele ohtu ning seetõttu on mitmel pool Eestis koerte ning kasside ujutamine avalikes supluskohtades keelatud. Reeglid lemmikloomade pidamiseks avalikes supluskohtades kehtestab kohalik omavalitsus.
Tutvu kehtestatud reeglitega suuremates linnades: Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva (PDF).

Jälgige ka ise vee puhtust!

Vee puhtust on võimalik määrata ka vaatluse abil – puhtuses on põhjust kahelda, kui vees on näha hulk mistahes materjalist hõljuvaid esemeid, nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga, lähedal on võimalikke reostusallikad – kanalisatsiooni väljalasketorud, sadamad, suured farmid jne.