Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asendushooldusteenus

Terviseameti järelevalve all on asendushooldusteenuse osutamise ala, ruumid ja ruumide  sisustus, sisekliima, korrashoid ja hügieeninõuded. Järelevalve teenuse osutajate üle toimub 20.07.2007. a määruse nr 59 "Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus" nõuete järgi. Asenduskodudes, kus toimub institutsionaalne toitlustamine, kontrollitakse ka toitlustamise korraldamist. Kasutatav joogivesi peab vastama joogivee nõuetele. Asutuse personalil peavad olema tervisetõendid (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus § 13).

Koosolekuruum

 

Tervisekaitsenõuetele hinnangu andmisel kontrollitakse ka hoone vastavust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 a määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ nõuetele.  

Terviseohutuse hinnangu (PDF) väljastab teenuse pakkujale Terviseamet. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.