Eestis pakendatud joogivee ja lauavee radionukliidide sisaldus

Allpool toodud tabelisse on koondatud andmed Eestis toodetava pakendatud joogivee ja lauavee tootjate kohta. Ühegi pudelivee tootja vee efektiivdoosi tase ei ületa joogiveele kehtestatud normi.

Loodusliku mineraalvee kohta leiad infot siit.


Ettevõte

Puurkaevu ja veetootmise asukoht   Vee allikas Puurkaevu katastri nr Puurkaevu sügavus m Põhjavee-kogum Efektiivdoos mSv/aastas Radiol. näitajate nõuetele vastavus Vesi vastab joogivee nõuetele
OÜ Hea Vesi Harjumaa Kuusalu vald Kolgaküla  puurkaev 732 95m V2vr <0,1 jah jah
OÜ Saku Läte Harjumaa, Saku alevik puurkaev  211 105m O-Ca 0,034  jah jah
Kalev Vesi OÜ Ida-Virumaa Oru Virmalise 2a puurkaev  21509 58m  Ordoviitsium- Kambriumi põhjaveekogum <0,1mSv/a (2005.a)
jah

jah 

Polesno OÜ Kalda 12e, Narva linn, Ida-Virumaa Narva linna veevärk    -  -  Mustjõe veehaare <0,04 mSv/a (2008.a)
jah
jah 
AS Saku Õlletehas Harjumaa, Saku vald, Saku alevik veevärk 

203;

206;

207

225m

220m

22m

V2vr

Ca- V

Ca- V

0,085 jah  jah
Meriadok OÜ Harjumaa Tallinn Lasnamäe 1 osa puurkaev  14453 157m Ca-V <0,07 jah jah
Vesiserv OÜ Harjumaa Tallinn Lasnamäe 1. osa  puurkaev 14453 157m Ca-V <0,07 jah jah
Värska Vesi AS Värska, Pikk 41 puurkaev   11196 95m Kesk- Devon (D2) 0,040 mSv/a jah jah
A.Le Coq AS Tähtvere 56/62 Tartu linn puurkaev  2001 210,5 Silur-Ordoviitsiumi (S-O) 0,052 mSv/a jah jah
Haage Joogid OÜ  Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa puurkaev  7166 37 Kesk- Devon (D2) 0,008 mSv/a jah jah
Saaremaa Vesi OÜ Lääne-Saare vald, Saaremaa puurkaev 14755 15m Silur <0,006 jah jah
 

Joogivee kvaliteedi ülevaated