Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eestis pakendatud joogivee ja lauavee radionukliidide sisaldus

Allpool toodud tabelisse on koondatud andmed Eestis toodetava pakendatud joogivee ja lauavee tootjate kohta. Ühegi pudelivee tootja vee efektiivdoosi tase ei ületa joogiveele kehtestatud normi.

Loodusliku mineraalvee kohta leiad infot siit.

 


Ettevõte

Puurkaevu ja veetootmise asukoht 
 Vee allikas

Puurkaevu katastri nr

Puurkaevu sügavus m

Põhjavee-kogum

Efektiivdoos mSv/aastas
Radiol. näitajate nõuetele vastavus Vesi vastab joogivee nõuetele
OÜ Hea Vesi Harjumaa Kuusalu vald Kolgaküla  
puurkaev

732

95m

V2vr

<0,1

jah

jah

OÜ Saku Läte

Harjumaa, Saku alevik

puurkaev
 
211

105m

O-Ca

0,034 

jah

jah
Kalev Vesi OÜ Ida-Virumaa Oru Virmalise 2a
puurkaev 

21509

58m
 Ordoviitsium- Kambriumi põhjaveekogum <0,1mSv/a (2005.a)
jah


jah 

Polesno OÜ Kalda 12e, Narva linn, Ida-Virumaa Narva linna veevärk  
 -
 
-
 Mustjõe veehaare <0,04 mSv/a (2008.a)
jah

jah 

AS Saku Õlletehas

Harjumaa, Saku vald, Saku alevik


veevärk 

203;

206;

207

225m

220m

22m

V2vr

Ca- V

Ca- V0,085jah
 

jah

Meriadok OÜ
Harjumaa Tallinn Lasnamäe 1 osa
puurkaev 

14453

157m

Ca-V

<0,07

jah

jah

Vesiserv OÜ
Harjumaa Tallinn Lasnamäe 1. osa
 puurkaev

14453

157m

Ca-V

<0,07

jah


jah

Värska Vesi AS Värska, Pikk 41
puurkaev 

 11196

95m
Kesk- Devon (D2)
0,040 mSv/a

jah

jah
A.Le Coq AS Tähtvere 56/62 Tartu linn
puurkaev 

2001

210,5
Silur-Ordoviitsiumi (S-O)
0,052 mSv/a

jah

jah
Haage Joogid OÜ  Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa
puurkaev 

7166

37

 

Kesk- Devon (D2)

0,008 mSv/a

jah

jah
Saaremaa Vesi OÜ Lääne-Saare vald, Saaremaa
puurkaev

14755

15m

Silur

<0,006

jah

jah
 

Joogivee kvaliteedi ülevaated