Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ilu- ja isikuteenused

Ilu- ja isikuteenuste pakkuja tegevused keskenduvad juuste, näo, küünte ja keha välimuse parandamisele vastavalt kliendi soovile. Nõudlus ilu- ja isikuteenuste järele kasvab ning kiiresti arenev iluteenuste maailm toob ilusalongidesse aina uusi teenuseid. Iga teenusega kaasnevad paratamatult ka teatud terviseriskid. Terviseohutus on teenuse osutamise möödapääsmatu tingimus. Iluteenindajal peavad olema teadmised valdkondlike regulatsioonide kohta, piisav erialane ettevalmistus ja oskused teenuse ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks.

Tarbija teadlikkuse tõstmine teenusega kaasnevatest terviseriskidest ning teenuseosutaja erialase ettevalmistuse tähtsusest on üks Terviseameti eesmärkidest. Terviseamet pakub soovitusi, mida iluteenindaja valimisel silmas pidada ja annab nõu ka iluteenindajatele kehtivate regulatsioonide, salongi avamise ja terviseriskide maandamise kohta.

 
 

Kuidas valida iluteenindajat? 

Iluteenuse osutaja juurde minnes eeldatakse enamasti, et sealt lahkutakse parema välimuse, tuju ja enesetundega. Vähem mõeldakse, et igal iluprotseduuril võivad olla teatud vastunäidustused ning alati tuleb valmis olla võimalike tüsistuste tekkeks. Protseduuri tulemus sõltub suuresti teenuseosutaja kvalifikatsioonist ja oskustest. Ebapiisava kvalifikatsiooni tagajärjeks võib olla näiteks ebaloomulik välimus. Esineda võivate allergiliste reaktsioonide tõttu võib protseduur kliendi jaoks osutuda isegi eluohtlikuks.

 •  Uuri teenusepakkuja tausta

Soovimatute tulemuste vältimiseks tarbijal tasub eelnevalt uurida teenusepakkuja tausta. Teadlik tarbija valib teenuseosutajat, lähtudes tema haridusest, väljaõppest ja eelnevatest kogemustest. Samuti tuleks uurida põhjalikumalt ka protseduuri kohta, millised on võimalikud kõrvalmõjud, järelhooldus ning rääkida teenuseosutajale ka enda terviseseisundi eripäradest ja allergiatest. Oluline on olla aktiivne ja küsida julgelt infot protseduuri näidustuste ja vastunäidustuste kohta.

Kutsetunnistus on üks võimalus kliendil teha kindlaks, et iluteenindajal on lisaks kutseoskustele ka laiapõhjalised ja vajalikud teadmised valdkonda puudutavatest teemadest. Kindlasti tasub kontrollida teenusepakkuja kvalifikatsiooni kutseregistrist ja veenduda tema väljaõppes.

Pea meeles, et ilusalongis on lubatud läbi viia üksnes neid protseduure, mis ei ole seotud ravimise ja kosmeetiliste vigade kirurgilise korrigeerimisega!

Kui oled huvitatud esteetilistest mittekirurgilistest meditsiinilistest protseduuridest, siis arvesta, et tegemist on tervishoiuteenusega. Pöördu tegevusloaga ettevõtte poole ning kontrolli, et teenuse pakkuja on riiklikus registris registreeritud tervishoiutöötaja.

 • Suhtu ettevaatlikult kodus pakutavatesse iluteenustesse

Kodus pakutavatesse iluteenustesse suhtu ettevaatlikult, sest koduteenuste puhul puudub ülevaade teenuse nõuetele vastavuse ning teenindaja oskuste üle. Terviseamet ei toeta kodus teenuse pakkumist.

 • Suhtu ettevaatlikult iluteenuste reklaami

Säilita selge mõistus sooduspakkumiste osas, mis tunduvad liiga ahvatlevad. Selle taga võib olla reeglite eiramine või teenindaja vähene kogemus.

 • Suhtu kriitiliselt iluprotseduuri, millele omistatakse omadusi või toimet, mis aitavad vältida või ravida haigusi.

Teenuse kvaliteedi suhtes tekkinud kahtluste korral on sul õigus jätta teenus ostmata.

 

 

Laserprotseduuride terviseriskid ja olukord Eestis

Laser on suure energiatarbega tehislik valgusallikas, mis kiirgab kitsast valguskimpu. Laseri kasutusala põhineb selektiivse fototermolüüsi põhimõttel, mille tulemusena toimub sihtstruktuuri valikuline hävitamine soojuse tekitamise teel, ümbritsevat piirkonda kahjustamata. Naha noorendamise valdkonnas seostatakse laseriga mitmesuguseid bioloogilisi mõjusid.

Laias laastus jaotatakse laserteraapia nelja alamvaldkonda:
- vaskulaarsed laserid;
- pigmendilaserid;
- pinnakatte laserid (ablatiivsed või mitteablatiivsed);
- karvade eemaldamise laserid.

Võimalikest tervisemõjudest ning olukorrast Eestis loe Terviseameti sihtkontrolli tulemustest.

 

Millele pöörata tähelepanu hambakaunistuste paigaldamisel?

Hambakaunistusi on kasutatud paljudes kultuurides alates iidsest maiade tsivilisatsioonist kuni praeguse Kesk-Ameerika ja Kagu-Aasia piirkonnani. Hammastele kaunistuste paigaldamine on viimasel ajal kogunud populaarsust ka Eestis. Vaatamata sellele, et tegemist on lihtsa protseduuriga, võivad sellega kaasneda teatud terviseriskid. Tutvu täpsemalt protseduuri kirjeldusega ning terviseriskidega siin.

 

Teenuseosutajale suunatud info

 

Ilusasongi avamine

Kui on soov avada ilusalong, siis tuleb pidada meeles et:

 • Esimese asjana tuleb viia oma tulevane salong vastavusse nõuetega. Hügieeninõuded ja nõuded ilusalongi ruumidele on reguleeritud sotsiaalministri määrusega. Pane tähele veevarustusele, ventilatsioonile ja valgustusele kehtestatud nõudeid!
 • Ilusalongi avamise jaoks ei pea omama Terviseameti luba ega kooskõlastust.
 • Salongi omanikul tuleb taotleda Terviseametilt terviseohutuse hinnangut salongi ruumidele juhul, kui kohalik omavalitsus seda nõuab. Taotlusi terviseohutuse hinnangu saamiseks saab esitada siit.
 • Ilusalongi omanik peab tagama puudega inimeste takistuseta liikumise ja ehitise kasutamise ning asjakohase teabe kättesaadavuse. See omakorda tähendab, et uued ümberehitatavad või rajatavad ilu- või isikuteenuseid pakkuvad ettevõtted peavad arvestama ehitisele kehtestatud erinõuetega.
 • Enne tööle asumist peavad ilu- ja isikuteenuste osutamisega vahetult kokku puutuvad teenindajad läbima tervisekontrolli ja omama tervisetõendit (nõude alus: „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse“ §13)
 • Kui iluteenindaja soovib kasutada iluteenuse käigus meditsiiniseadmeid, siis tuleb tal kindlasti tutvuda meditsiiniseadmetele kehtestatud erinõuetega.
 • Tutvuda ka toote nõuetele vastavuse seadusega. Teenuse osutamisel peab järgima teenuse käigus kasutatavate seadmete ja toodete tootjapoolseid kasutus- ja hooldusjuhiseid. Kasutusjuhised peavad olema tegevuskohas kättesaadavad.
 • Arvestada tuleb, et ettevõtte tööpindade ja instrumentide dekontamineerimiseks kasutatavad tooted (ehk biotsiidid) peavad vastama biotsiidiseaduse nõuetele.
 • Vaatamata sellele, et iluteenindaja väljaõppe tasemele ei ole kehtestatud erinõudeid, tuleb silmas pidada, et iluteenuse pakkuja kannab täit vastutust teenuse ohutuse ja kvaliteedi eest. Esmane nõue teenuse pakkumisel on tarbija terviseohutuse tagamine! Tutvu täpsemalt tarbijakaitseseaduse nõuetega ning tegutse oma pädevuse piires.
 

Infomaterjalid ja juhendid teenusepakkujale

 • Tutvu ilusalongi hea hügieenitavaga (PDF).
 • Väldi eksimusi instrumentide puhastamisel. Arvesta instrumentide dekontaminatsiooni juhistega (PDF). Pane tähele ka klaaskuulsterilisaatorist loobumise argumente. Loe lähemalt siit.
 • Verenakkuste leviku vältimise võimalustest loe siit (PDF)
 • Esteetilistele mittekirurgilistele meditsiinilistele protseduuridele suunatud infot leiad siit.
 • Ole teadlik, et ravimite (sh lokaalanesteesia ravimid) määramine ja manustamine kliendile ei kuulu iluteenindaja pädevusse ning on ilusalongiteenuse osutamisel keelatud. Sellekohase infomaterjali leiad siit (PDF).
 • Tätoveerimis- ja püsimeigiteenuse pakkuja peab veenduma, et tindid on nõuetele vastavad. Tätoveerimise ja püsimegi tintide teabelehe leiad siit (PDF).
 • Iluteenindaja puutub kokku iga päev erinevate kemikaalidega – kosmeetikatooted, puhastusvahendid jpm. Teadlikkus kemikaali kasutamisel aitab vähendada terviseohtusid ja keskkonnariske. Soovitame tutvuda juhendiga „Kemikaalide käitlemine ja hoiukohad“, mille koostas Päästeamet koostöös Terviseameti, Tööinspektsiooni, Keskkonnaameti, Maksu- ja Tolliameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

  Juhendmaterjalis on käsitletud õigusruumist tulenevaid nõudeid, üldisi põhimõtteid ning hea tava soovitusi, mis kehtivad ohtlike kemikaalide käitlemisele ja hoiukohtadele. Näiteks ohtlike kemikaalide ühtesobivus, ohutuskaardi vajadus, märgistusnõuded pakendile ja ruumidele ning välja on toodud ka terviklik ülevaade sellest, kui palju erinevaid nõudeid võib ettevõttele sõltuvalt käideldavast kemikaalist korraga kehtida.
 

Kuidas kasutada isikukaitsevahendeid (EST)?

 

Kuidas kasutada isikukaitsevahendeid (RUS)?

 

 

 

Meditsiiniseadmed ja esteetilised protseduurid

Esteetiliste teenuste valdkond areneb kiiresti ning üha rohkem saabub turule seadmeid, mille eesmärk on muuta inimest kaunimaks ja vähendada vananemismärke. Sellised seadmed, millest paljud töötavad elektriga, eemaldavad näiteks üleliigseid karvu ja siluvad nahka. Esteetiliste teenuse käigus kasutatavate seadmete toimeks võib olla näiteks:

 • Fibroblastide stimulatsioon, mille tagajärjel toodetakse uut kollageeni;
 • Armide ühtlustamine, akne ja naha laikude vähendamine, kortsude silendamine;
 • Erinevate armide korrigeerimine;
 • Karvade või tätoveeringute eemaldamine laserite abil;
 • Pehmete kudede täitmine;
 • Rasvkoe vähendamise seadmed lipolüüsi või lipoplastika abil;
 • Seadmed, mida kasutab teenuseosutaja loetletud toimete saavutamiseks, on meditsiiniseadmed (näiteks laserseadmed, IPL, mikronõelumise seade, plasmapen, fillerid aga ka igasugune muu seade, mis on toodetud ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks).
 • Eestis võib levitada või professionaalselt kasutada (st kasutada teenuse osutamisel või koolituste korraldamisel) ainult nõuetekohast meditsiiniseadet. Seega enne seadme soetamist ja kasutuselevõttu tuleb veenduda, et seade vastab EL nõuetele.
 • Eestis on kohustuslik teavitada II a, II b või III riskiklassi meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava meditsiiniseadme levitamisest ja esmakordsest kasutuselevõtust meditsiiniseadmete andmekogu kaudu.
 • Tootele omistab otstarbe ainult tootja või tootja volitatud esindaja. Seadme otstarve on toodud kasutusjuhendis, pakendil, reklaamis. Levitaja või importija ei tohi muuta seadme otsarvet. Kasutaja peab kasutama seadet vastavalt kasutusjuhendile.
   

Mida tähele panna meditsiiniseadme soetamisel või kasutusele võtmisel?


Veendu, et toode on viidud Euroopa Liidu turule.

 • Tootja asub Euroopa Majanduspiirkonnas (EMÜ) ja tema nimi ning aadress on tootel, kasutusjuhendil, müügipakendil.

 • Kui seadme tootja asub väljaspool EMÜ-d (ehk toode on imporditud kolmandast riigist, näiteks Hiinast), siis peab olema toodud ka volitatud esindaja nimi ja aadress, kõigis kohtades, mis tootja nimi ja aadress.

CE märk ja teavitatud asutuse numbri olemasolu.

 • CE märk peab olema kõikidel elektriseadmetel.
 • Küsige tootjalt/volitatud esindajalt vastavusdeklaratsiooni koopiat, mille väljastab tootja või volitatud esindaja ning mis kinnitab seadme vastavust EL õigusele ning millega tootja võtab ka ainuvastutuse. Kontrollige, kas dokumentides toodud direktiivid on kehtivad.
 • Teavitatud asutuse number on neljakohaline number CE märgi juures. Küsige lisaks deklaratsioonile ka sertifikaati ning veenduge, et deklaratsioonil on viidatud sertifikaadile ning et tekstis on ära toodud teavitatud asutuse nimi ning kood. Samuti kontrollige, kas tegemist on töötava teavitatud asutusega: NANDO andmebaas on leitav Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Kui kahtled, küsi Teviseameti meditsiiniseadmete osakonna käest lisainfot: [email protected]
Levitaja, volitatud esindaja ja tootja definitsioonid ning kohtusused on toodud toote nõuetele vastavuse seaduses.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Teenusepakkujale suunatud info

1. Millest alustada ilusalongi avamisel?

Esimese asjana tuleb viia tulevane salong nõuetele vastavusse.

Ehitusprojekti esitamine Terviseametile on kohustuslik vaid siis, kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

2. Kas ilusalongi avamiseks on vajalik tegevusluba või Terviseameti kooskõlastus?

Ilusalongi avamise jaoks ei pea omama Terviseameti luba ega kooskõlastust.

3. Millised nõuded kehtivad ilusalongidele?

 • Põhiline õigusakt, mis reguleerib ilu- ja isikuteenuste osutamist on sotsiaalministri 20.12.2000. a määrus nr 86 "Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele".
 • Tarbijakaitseseadus: § 9 kohaselt peavad kaup ja teenus vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijale müüdav kaup või osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele seaduses sätestatu kohaselt.
 • Ilu ja isikuteenuse osutajale laienevad nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse nõuded. Enne tööle asumist peavad ilu- ja isikuteenuste osutamisega vahetult kokku puutuvad teenindustöötajad vastavalt „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse“ §13 läbima tervisekontrolli ning omama tervisetõendit.
 • Teenuse osutamisel peab arvestama muuhulgas toote nõuetele vastavuse seaduse nõudeid. Seaduse § 5 lg 1 kohaselt ei või turule lasta ega kasutusele võtta toodet, mis ei ole ohutu. Sama seaduse § 7 lg 2 p 3 kohaselt tuleb ohutuse kindlaksmääramisel võtta arvesse muuhulgas ka toote esitlusviis, märgistus, hoiatused, kasutamise ja hävitamise juhendid ning muu teave. Seega peab teenuse osutamisel järgima teenuse käigus kasutatavate seadmete tootjapoolseid kasutus- ja hooldusjuhiseid. Kasutusjuhised peavad olema tegevuskohas kättesaadavad.
 • Teenuse osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed peavad vastama meditsiiniseadme seaduse nõuetele.
 • Ettevõtte tööpindade ja instrumentide dekontamineerimiseks kasutatavad tooted (ehk biotsiidid) peavad vastama biotsiidiseaduse nõuetele.
 • Alates 29.05.2018 jõustus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 28 "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitistele". Määruse nõuded kohaldatakse ehitisele või selle osale, kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust (sh ilu- ja isikuteenused). See omakorda tähendab, et uued ümberehitatavad või rajatavad ilu- või isikuteenuseid pakkuvad ettevõtted peavad arvestama määruse 28 nõuetega.

4. Kas ilusalongi tööruumis peab olema joogivee varustus või piisab ainult salongi tualettruumis väljaehitatud valamust?

Igas tööruumis peab olema sooja- ja külmaveevarustus ning kanalisatsioon.

5. Kas ilusalongi võib avada elamus?

Ettevõte võib asuda teenuse osutamiseks ette nähtud eraldi hoones, üldkasutatavas hoones või elamus. Teenuseid võib elamutes osutada, kui sissepääs salongi ruumidesse on elamu sissepääsust eraldi. Ühine sissepääs on lubatud kõigi korteriomanike või korteriühistu üldkoosoleku kirjalikul nõusolekul.

6. Millised protseduurid kuuluvad mittekirurgiliste esteetiliste protseduuride hulka?

 • Kõik injektsioonipõhised protseduurid (näiteks botuliinitoksiini injektsioonid, täitesüstid, mesoteraapia);
 • Laserprotseduuridest: tätoveeringute lasereemaldamine, nahapigmentatsiooni/kapillaaride/vms nahamoodustiste eemaldamine;
 • Muud invasiivsed protseduurid: näiteks krüolipolüüs, karboksüteraapia, veenide skleroteraapia, mikronõelumine (kui tungib sügavamale  või 0,2 mm nina ja silmade ümber, 0,5 mm ülejäänud näol ja kaelal ning 1 mm ülejäänud kehal), keemiline naha koorimine (keskmine ja sügav), niitidega näopinguldus, sügav dermabrasioon.

Need on protseduurid, mida pakub üksnes tervishoiutöötaja eriarstiabi osutamise tegevusloaga ettevõttes.

Kuna protseduure tuleb pidevalt juurde, siis loetelu ei ole lõplik. Kui kahtled selles, kas protseduuri teostamine on lubatud ilusalongis või ainult tervishoiuasutuses, siis küsi Terviseametilt. Protseduuri kuuluvuse hindamiseks on vajalik protseduuri käigu selge kirjeldus, kasutatava seadme nimetus, kasutusjuhendi koopia, pildid seadmest ja märgistusest. Veebis levitatav reklaamteave protseduurist või seadmest ei ole piisav hinnangu koostamiseks.

7. Kelle poole pöörduda, kui ettevõte soovib taotleda tegevusluba?

Kui tekib küsimusi seoses tegevusloa taotlemise või tervishoiutöötajate registreerimisega, palun pöörduge Terviseameti tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna poole (Katrin Roosipuu, [email protected]).

Kliendile suunatud info

1. Mida peab teadma klient ja millega peab arvestama, kui on soov teha mittekirurgilist esteetilist protseduuri?

 • Kindlasti tasub kontrollida teenusepakkuja kvalifikatsiooni (ettevõttel tegevusloa olemasolu, teenuseosutajal – registreering riiklikus registris)
 • Uurida teenuseosutaja kogemuste kohta antud valdkonnas (kui kaua on ta töötanud selles valdkonnas, millal viimati käis koolitusel). Võimalusel vaadata teiste klientide tagasisidet.
 • Kindlasti tutvuda protseduuri iseloomu ning käiguga. Oluline on teada, millised on protseduuri näidustused ja vastunäidustused.
 • Tutvuda teaduspõhise kirjandusega, uurida infot võimalike ohtude ja tüsistuste kohta, mis võivad esineda pärast protseduuri.
 • Teavitada teenuseosutajat varem teostatud iluprotseduuride ja kasutatud toodete kohta. Esiteks ei pruugi erinevatel protseduuridel kasutatavad tooted/ained sobida üksteisega kokku. Teiseks võivad varasemalt tehtud protseduurid mõjutada uue protseduuri tulemuslikkust.

2. Kelle poole pöörduda mittekirurgiliste esteetiliste protseduuride teostamiseks?

Pöördu kindlasti tervishoiualase haridusega teenusepakkuja poole, kes on registreeritud tervishoiutöötajate registrisse (ehk tema pädevused on kontrollitud ning tal on valdkonnas tegutsemine lubatud). Samuti tuleb veenduda, et ettevõttel on tegevusluba eriarstiabi osutamiseks, mis kindlustab, et kõik nõuded teenuse osutamiseks antud tegevuskohas on täidetud.

3. Kvaliteedi/hinna suhe

Sooduspakkumine ei tähenda alati, et tegemist on ebakvaliteetse või vähem tõhusa protseduuriga. Kuid alati tasub säilitada selge mõistus sooduspakkumiste osas, mis tunduvad liiga ahvatlevad. Näiteks võib selle taga olla reeglite eiramine või teenindaja vähene kogemus. Samuti võib sooduspakkumine olla seotud uudse metoodika juurutamisega, mis tähendab, et teenuse pakkujal on vähene kogemus antud protseduuri teostamisel.

Klient võib alati küsida teenusepakkujalt, millega on seotud sooduskampaania, uurida teiste klientide tagasisidet ning saadud info põhjal langetada oma otsus.

4. Kuhu pöörduda protseduurijärgsete komplikatsioonide puhul?

Komplikatsioonidest tuleb kindlasti teavitada teenusepakkujat. Kui teenusepakkuja ei ole tervishoiutöötaja, siis tasub täiendavalt konsulteerida ka arstiga. Arst hindab terviseseisundit ja dokumenteerib läbivaatuse tulemusi, vajadusel määrab ravikuuri (näiteks põletikuliste protsesside puhul hindab antibiootikumiravi vajalikkust, määrab lisauuringuid, suunab eriarsti poole).

Ühtlasi tuleb teavitada ka Terviseametit, kes kontrollib tegevuskohas kehtivate hügieeninõuete täitmist ning kasutatavate seadmete nõuetekohasust.

Juhime tähelepanu, et Terviseamet ei sekku tekitatud kahju hüvitamise protsessi. Kahju hüvitamise soovi korral tuleb võtta ühendust teenusepakkujaga ning otsida koos kompromisslahendust.

5. Millised on võimalikud tüsistused laserprotseduuride puhul?

Protseduurijärgsete võimalike tüsistuste spekter on üsna lai ja jaguneb kohesteks (valu, villide teke, koorikute teke, verejooks, urtikaaria) ja hilisemateks tüsistusteks (pigmendihäired, allergilised reaktsioonid, tätoveeringu tumenemine, armide teke).

_________________________________________________________
Viited:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4411590/
https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(15)00037-5/pdf
https://www.karger.com/Article/Pdf/369191

6. Millised on võimalikud tüsistused täitesüstide puhul?

Ameerika Toidu- ja ravimiameti (FDA) andmetel on aastatel 2014-2016 täitesüstide järgselt teatatud kõrvaltoimetest kõige sagedasemad turse, infektsioon, sõlmed, tükid ja valu. Samuti esineb tõenäosus täitesüstide järgselt jääda pimedaks. Riske suurendab oluliselt asjaolu, et pidevalt lisandub uusi täitesüstide tootjaid ning täitesüstid on muutunud kõikjal populaarsemaks.

_________________________________________________________
Viited:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfmaude/search.cfm
Povolotsky, R; Oleck, N. (2018).  Adverse Events Associated With Aesthetic Dermal Fillers: A 10-Year Retrospective Study of FDA Data. (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0748806818757123).
Dermal Fillers (Soft Tissue Fillers). (2018) (https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/CosmeticDevices/ucm619837.htm).
Injectable neurotoxins and fillers: There is no free lunch. Jason Emer, MD⁎, Heidi Waldorf, MD (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X11002094).

8. Millised on usaldusväärsed teadusallikad iluprotseduuride kohta?

Infot tasub otsida ametlikest kohtadest (sh rahvusvahelised juhendid ja soovitused), teadusartiklite andmebaasidest (nagu näiteks www.sciencedirect.comwww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Ameerika toidu- ja ravimiameti (FDA) ametlik veebileht (hwww.fda.gov).

 
 

Kontakt: