Toitlustamise korraldamine haridus- ja sotsiaalasutustes

 

Terviseamet teostab järelevalvet institutsionaalse toitlustamise korraldamise üle haridus- ja sotsiaalasutustes (koolid ja lasteaiad, tervishoiuasutused, hoolekandeasutused, noortelaagrid, kinnipidamisasutused).

Toidusoovitustes juhindutakse inimese toitaine- ja toiduenergiavajadusest. Olenevalt ealistest ja soolistest iseärasustest, tegevusalast ja kehalisest koormusest peab toit tagama organismi normaalse füsioloogilise tegevuse. Tasakaalustatuse tagab toitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs. See eeldab toiduainete tarbimist erinevatest toiduainerühmadest, et süsivesikud toidus annaksid päevasest koguenergiast 50-60%, toidurasvad 25-35% ja toiduvalgud 10-20%.

Mida laiem ja mitmekesisem on toiduainete valik, seda tõenäosem on vajalike toitainete saamine. Toitainevajadus kaetakse tavaliselt nädala menüüga, kusjuures toit võib olla päeviti erinev.

 

KAALUTUD KESKMISE ARVUTUSKÄIK

  SÕIMERÜHM NOOREM RÜHM KESKMINE RÜHM VANEM RÜHM
Toiduenergia vajadus, kcal 1060 1350 1590 1760
Laste arv 30 20 25 35

Päevase toiduenergia kaalutud keskmine soovitus arvutatakse järgmiselt:
1)Korrutatakse iga vanuserühma energia soovitus lasteasutuse vastavas rühmas söövate laste arvuga.
2)Jagatakse saadud korrutis kogu laste arvuga.

 

Loe lisaks:


Vastavalt määrusele, avalikustame toiduvalmistajatele väljatöötatud tehnoloogiliste kaartide soovituslikud näidisvormid. Koostasime kaks erinevat vormi, mida saate võtta aluseks oma tehnoloogilise kaardi koostamisel.