Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolieelsed lasteasutused

Tervisekaitsenõuded kontrollitakse rahvatervise seaduse (RTerS) alusel kehtestatud määruste kohaselt, sealhulgas nõuded toitlustamisele. Kontrollitakse  maa-ala, hooneid, ruume ja ruumide sisustust, sisekliimat ja korrashoidu, asutuse päevakava ja menüü vastavust nõuetele. Juhul, kui asutustes on bassein, siis ka basseini vastavust nõuetele. Vajadusel võetakse veeproove. Joogivesi peab vastama joogivee nõuetele. Kui asutus omab puurkaevu, siis laienevad temale  veeseadusest tulenevad joogivee käitleja nõuded, mida kontrollitakse. Kaebuste korral kontrollitakse ka müratasemete vastavust nõuetele.Tulenevalt nakkushaiguste ennetamise-ja tõrje seaduse (NETS) § 13 kontrollitakse asutuse personali tervistõendite olemasolu. Hoone peab vastama ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 a määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ nõuetele.

 

Tervisekaitsenõudeid kontrollitakse järgmiste määruste põhjal:

1) Vabariigi Valitsuse 06.10.2011. a määrus nr 131"Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule": siit leiate tervisekaitsenõuded koolieelsete lasteasutuste maa-alale, hoonetele, ruumidele, ruumide sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule.

2) sotsiaalministri 24.09.2010. a määrus nr  61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale": siit leiate tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakava koostamisele.

3) sotsiaalministri 15.01.2008.a määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis". Toitlustamise puhul kontrollib Terviseamet menüü vastavust nõuetele ning toidu kaloraaži.