Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koolid

Tervisekaitsenõudeid kontrollitakse rahvatervise seaduse (RTerS) alusel kehtestatud määruste kohaselt, sealhulgas nõuded toitlustamisele. Kontrollitakse  maa-ala, hooneid, ruume ja ruumide  sisustust, sisekliimat ja korrashoidu, asutuse päevakava, toitlustamise korraldamist ja menüü vastavust nõuetele.  Juhul, kui asutuses on bassein, siis ka basseini vastavust nõuetele. Vajadusel võetakse veeproove.

Joogivesi peab vastama joogivee nõuetele. Juhul, kui kool  omab oma puurkaevu, laienevad temale veeseadusest tulenevad joogivee käitleja nõuded, mida kontrollitakse. Kaebuste korral kontrollitakse ka müratasemete vastavust nõuetele. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 13 järgi kontrollitakse asutuse personali tervistõendite olemasolu. 

Hoone peab vastama ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 a määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ nõuetele.

 

Tervisekaitsenõudeid kontrollitakse järgmiste määruste järgi: 

1) Vabariigi Valitsuse 30.05.2013. a määrus nr 84 "Tervisekaitsenõuded koolidele": siin on tervisekaitsenõuded koolidele, koolide maa-alale, hoonetele, ruumidele, ruumide sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule.

2) sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele": siin asuvad tervisekaitsenõuded kooli päevakavale, kontrolltöödele, koolikoti raskusele, õppekorraldusele, tunniplaanile.

3) sotsiaalministri 15.01.2008.a määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis": Toitlustamise puhul kontrollib Terviseamet menüü vastavust nõuetele ning toidu kaloraaži.