Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on vibratsioon?

Vibratsioon on tahke keha mehaaniline võnkumine ja üldvibratsioon on mehaaniline võnkumine, mis kandub seisvale, istuvale või lamavale inimesele üle toetuspindade kaudu. Viimast kirjeldatakse summaarse korrigeeritud vibrokiirendus (αv) või selle logaritmiline tasemega (Lαv) detsibellides. Vibrokiirendus (α) on vektoriaalne suurus, mis iseloomustab vibratsiooni kiiruse muutumist ajas, väljendatakse parameetri ruutkeskmise väärtusega, m/s2.

 

Müra(vibratsiooni) kaebuse esitamiseks:


Kui inimesel on kaebus konkreetse müraallika poolt tekitatud müra kohta, siis tuleb mürakaebuste lahendamiseks esitada Terviseameti piirkondlikule regionaalosakonnale avaldus, mis sisaldab:

  • Saatja eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail); 
  • Lühidalt probleemi sisu;
  • Müra(vibratsiooni) allikas (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni) allika aadress, asukoht (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni)allika töögraafik (võimalusel).
  • Piirkonna järelevalve ametnik uurib olukorda kohapeal, vajadusel tellib laborist vajalikud mõõtmised ning mürataseme ületamise korral esitab ettekirjutuse müraallika valdajale. Ettekirjutuse mittetäitmisel algatab piirkondlik tervisekaitseosakond müraallika valdaja vastu väärteomenetluse.