Mis on elektromagnetväljad?

Elektromagnetväli on elektrilaengute poolt tekitatav ja neid mõjustav füüsikaline väli, elektri- ja magnetväli ühtse tervikuna. 

Elektromagnetväli levib ruumis elektromagnetlainena, milles elektriväli ja magnetväli perioodiliselt muutuvad. Elektromagnetlainete põhiliikideks on madalsageduslained, raadiolained, optiline kiirgus (infravalgus, nähtav valgus ja ultravalgus), röntgenikiirgus ja gammakiirgus.

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) rõhutab oma 27. jaanuari 2015 kokkuvõttes vajadust jälgida pidevalt uusi teaduslikke tõendeid, mida võib seostada elektromagnetväljadega ohuga inimeste tervisele. 
Seoses uute kättesaadavate teadmistega mitmetes valdkondades uuendas SCENIHR 27. jaanuaril 2015. a oma 2009. a ilmunud arvamusi seoses elektromagnetväljade toimega tervisele.

Praeguste teadusuuringute tulemused näitavad, et puuduvad tõendid elektromagnetväljade tervist kahjustavast mõjust tingimusel, et nende ekspositsiooni tase jääb madalamaks ELi õigusaktidega soovitatud elektromagnetväljade tasemest.

Senini teostatud raadiosagedusliku elektromagnetvälja ekspositsiooni epidemioloogilised uuringud ei näita ajukasvaja suurenenud riski. Lisaks ei ole leitud suurenenud riski ka teiste pea ja kaela piirkonnas esinevate kasvajate puhul.

Eelnevad uuringud on osutanud võimalusele, et võib esineda seos  Alzheimeri tõve ja elektromagnetväljade vahel. Uued selle teemalised uuringud aga ei kinnita sellise seose esinemist.

Epidemioloogilised uuringud, mis on leidnud kõrgema leukeemia esinemissageduse lastel tingituna madalsageduslikest elektromagnetväljadest ning pikaajalist elamisest kõrgepingeliinide läheduses ei ole aga suutnud kindlaks määrata selle toimemehhanismi ja selgitada nende leidude põhjuslikku tõlgendust.

Teaduslikud uuringud seoses ülitundlikkuse esinemisega elektromagnetväljadele näitavad, et puudub põhjuslik seos esitatud tervisealaste kaebuste ja elektromagnetväljade vahel.

Loe lõplikku arvamust siit.

Pikemalt on käsitletud elektromagnetväljade mõju tervisele (Health effects of EMF – 2015 01 20) siin. (PDF)

 

Uuringud

 

Lisainfo

  • Elektromagnetväli Allikas: "Elektromagnetism" Kalev Tarkpea, Henn Voolaid 
  • Pikemalt on käsitletud elektromagnetväljade mõju tervisele (Health effects of EMF – 2015 01 20) SIIN (PDF)