Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Füüsikalised tegurid

Füüsikalisteks teguriteks loetakse ultraviolettkiirgust, infrapunakiirgust, raadiosageduslikku kiirgust, madalsageduslikku kiirgust, staatilist elektri- ja magnetvälja, müra-, vibratsiooni-, ultraheli- ja infraheli.

Nimetatud tegurid ei tohi esile kutsuda tervisehäireid ning peavad vastama puhke- ja olmetingimustele kehtestatud nõuetele. Füüsikalised tegurid peavad olema inimese tervisele ohutud ja vastama kehtestatud piirväärtustele. Piirväärtused on kehtestatud mürale, vibratsioonile ja elektromagnetväljale ja raadiosagedusele.