Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Joogiveeproovide võtjate atesteerimine

 

Vee- ja joogiveeuuringut teostava proovivõtja atesteerimist korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Terviseametiga.
Atesteerimistunnistus kehtib seitse aastat.