Joogiveeproovide võtjate atesteerimine

Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, õppeprogramm, atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ja atesteerimiskomisjoni töökord (Keskkonnaministri 13.10.2019 määrus nr 53)  


Atesteeritud koolitajad:
1. Terviseamet - Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 794 3500  
Terviseamet on volitatud koolitama ainult oma töötajaid.
2. OÜ Kariner - Metsavahi tee 43, 11911 Tallinn, gsm 512 1539 või 503 9481, tel 623 7043, e-mail: kariner@kariner.ee.
 
Atesteeritud joogiveeproovide võtjad (XLSX) (seisuga 28.03.2019)