Joogiveeproovide võtjate atesteerimine

Joogiveeproove võtvate isikute atesteerimise kord (Sotsiaalministri 8. detsembri 2009. a määrus nr 91) 

Atesteeritud koolitajad:
1. Terviseamet - Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 794 3500  
Terviseamet on volitatud koolitama ainult oma töötajaid.
2. OÜ Kariner - Metsavahi tee 43, 11911 Tallinn, gsm 512 1539 või 503 9481, tel 623 7043, e-mail: kariner|ä|kariner.ee.
 
Atesteeritud joogiveeproovide võtjad (XLSX) (seisuga 28.03.2019)