Joogiveeproovide võtjate atesteerimine

 

Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni infoleht »

Vee- ja joogiveeuuringut teostava proovivõtja atesteerimist korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Terviseametiga.
Atesteerimistunnistus kehtib seitse aastat.