Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vee terviseohutuse infosüsteem

Terviseamet koondab koostöös veekäitlejatega andmed veekäitlejate kohta infosüsteemi, mis aitab järelevalveametnikel, joogiveekäitlejatel, ujulaomanikel ja supluskohtade valdajatel paremini hallata veega seotud riske.

Vaata: Vee terviseohutuse infosüsteem »

Kõigil tarbijatel on võimalik ujulate ja suplusvee kvaliteediga tutvuda avalikus andmebaasis »

Vee terviseohutuse infosüsteem (VTI) põhineb tervise- ja tööministri 06.03.2019. aastal vastu võetud määrusel nr 15 „Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärus

VTI, KOTKAse ja EKUKi näitajate koodid leiad siit (XLSX).

 

Vee Terviseohutuse Infosüsteemiga liitumiseks vajalikud avaldused leiate siit: