Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on elektromagnetväljad?

Elektromagnetväli on elektrilaengute poolt tekitatav ja neid mõjustav füüsikaline väli, elektri- ja magnetväli ühtse tervikuna. 

Elektromagnetväli levib ruumis elektromagnetlainena, milles elektriväli ja magnetväli perioodiliselt muutuvad. Elektromagnetlainete põhiliikideks on madalsageduslained, raadiolained, optiline kiirgus (infravalgus, nähtav valgus ja ultravalgus), röntgenikiirgus ja gammakiirgus.

 

Vastavalt teenusstandardile "Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamine Terviseametiga" on Terviseametile vaja esitada:

 

Lisainfo

  • Elektromagnetväli Allikas: "Elektromagnetism" Kalev Tarkpea, Henn Voolaid 
  • Pikemalt on käsitletud elektromagnetväljade mõju tervisele (Health effects of EMF – 2015 01 20) SIIN (PDF)