Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 
Tubakatoodete märgistamine

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

Tubakatoote märgistamine

Tubakatoote pakendi kuju ja märgistus ei tohi tarbijat pakendi sisu suhtes eksitada
ega sarnaneda toidukauba või kosmeetikatoote omaga.

Tubakatoote pakendi märgistus ei tohi sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis:

 • reklaamib tubakatoodet või soodustab selle tarbimist, luues väära mulje tooteomaduste, tervisemõju, -riskide või eralduvate ainete kohta;

 • annab teavet tubakatoote nikotiini-, tõrva- või vingugaasisisalduse kohta;

 • loob eksitavalt mulje, et tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted või selle kasutamine vähendab suitsu kahjulike koostisosade mõju või et sellel on ergutav, jõudu andev, raviv, noorendav, looduslik või orgaaniline omadus või muu positiivne mõju tervisele või elustiilile;

 • osutab maitsele, lõhnale, maitse- või lõhnaainele või muule lisaainele või selle puudumisele;

 • loob mulje, et tubakatoode on teistest parema biolagunduvusega või sellel on muid keskkonnaalaseid eeliseid;

 • vihjab majanduslikule kasule;

 • sisaldab trükitud kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kahte ühe hinnaga ja muid selliseid soodustusi.

Tubakatoote pakendi märgistusel peavad olema välja toodud terviseohu hoiatused, tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides, filtri puudumine (filtrita sigarettide puhul siis, kui filtri puudumine ei kajastu tootemargis) ning tootjapartii tähistus.

Tubakatoote terviseohu hoiatused jagunevad terviseohu üldhoiatusteks, terviseohu lisateabeks ja terviseohu ühendhoiatusteks. Terviseohu üldhoiatus on järgmine eestikeelne tekst: „Suitsetamine tapab – loobu kohe.”. Terviseohu lisateave on järgmine eestikeelne tekst: „Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähki tekitava aine.”. Terviseohu ühendhoiatus koosneb eestikeelsest teksthoiatusest ning sellele vastavast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL II lisas esitatud värvifotost ja teabest suitsetamisest loobumise kohta, milleks on järgmine eestikeelne tekst: „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”.

Terviseohu ühendhoiatuses kasutatavad eestikeelsed teksthoiatused

 • „Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.”

 • „Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.”

 • „Suitsetamine rikub kopse.”

 • „Suitsetamine põhjustab südamerabandust.”

 • „Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.”

 • „Suitsetamine ummistab veresooni.”

 • „Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.”

 • Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.”

 • „Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.”

 • „Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.”

 • „Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.”

 • „Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks.”

 • „Suitsetamine vähendab viljakust.”

 • „Suitsetamine suurendab impotentsusriski.”

Sigarettide müügipakend peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti ja suitsetamistubaka müügipakend peab sisaldama vähemalt 30 grammi tubakat.

Täpsemat infot tubakatoodete märgistamise kohta võib leida tubakaseadusest.

 

E-sigarettide märgistamine

Eeltäidetud elektroonilise sigareti pakendi ja selle täitepakendi kuju ja märgistus ei tohi tarbijat pakendi sisu suhtes eksitada ega sarnaneda toidukauba või kosmeetikatoote omaga.

Eeltäidetud elektroonilise sigareti pakendi ja selle täitepakendi pakendi märgistus ei tohi sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis:

 • reklaamib toodet või soodustab selle tarbimist, luues väära mulje tooteomaduste, tervisemõju, -riskide või eralduvate ainete kohta;

 • loob eksitavalt mulje, et toode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted või selle kasutamine vähendab kahjulike koostisosade mõju või et sellel on ergutav, jõudu andev, raviv, noorendav, looduslik või orgaaniline omadus või muu positiivne mõju tervisele või elustiilile;

 • loob mulje, et toode on teistest parema biolagunduvusega või sellel on muid keskkonnaalaseid eeliseid;

 • vihjab majanduslikule kasule;

 • sisaldab trükitud kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kahte ühe hinnaga ja muid selliseid soodustusi.

Igale elektroonilise sigareti või selle täitepakendi müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile kantakse järgmine teave:

 • tootes sisalduvate koostisosade loetelu masside kahanevas järjekorras;

 • märge toote nikotiinisisalduse ja ühes doosis eralduva nikotiinikoguse kohta;

 • partii number;

 • soovitus hoida toode lastele kättesaamatus kohas.

Nikotiini sisaldava eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi iga müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale kantakse järgmine terviseohu hoiatus: „See toode sisaldab nikotiini, mis on kergesti sõltuvust tekitav aine.”. Terviseohu hoiatus peab katma vähemalt 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast. Täpsemat infot elektrooniliste sigarettide ja nende täitevedelike pakendite ja märgistamise kohta leiab tubakaseadusest.

 

Eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi müügipakendile
lisatakse infoleht, millel on esitatud järgmine teave:

 • toote kasutamist ja hoiustamist käsitlev teave, sealhulgas viide selle kohta, et toodet ei soovitata mittesuitsetajatele;

 • teave vastunäidustuste kohta;

 • hoiatused konkreetsetele riskirühmadele;

 • teave võimaliku negatiivse mõju kohta;

 • teave sõltuvust tekitava toime ja toksilisuse kohta;

 • neid tooteid võõrandamiseks Eestisse toova või Eestis tubakatooteid tootva ettevõtja kontaktandmed.

 

Lisaks tubakaseadusele tuleb elektrooniliste sigarettide märgistamisel silmas pidada, et e-vedelike näol on tegemist kemikaalide seguga. Seega tuleb nende klassifitseerimisel, pakendamisel ja märgistamisel silmas pidada ka Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrusega) kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb e-vedelike käitlemisel juhinduda ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määruse) nõuetest.