Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Tubakatoodete koostis (tõrv, nikotiin ja vingugaas)

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

Tubakatoodete koostisele sätestatud nõuded

Tubakatooted ei tohi sisaldada järgmisi lisandeid:

  • vitamiinid ja muud lisaained, mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või et selle kasutamine kujutab endast väiksemat terviseohtu kui muude tubakatoodete kasutamine;

  • kofeiin, tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, mida seostatakse energiat või jõudu andva mõjuga;

  • ained, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse;

  • ained, mis hõlbustavad sissehingamist või nikotiini omastamist;

  • ained, mis on põletamata kujul kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised.

Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi olla eristavat maitset või lõhna. Samuti ei tohi ka sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubaka koostisosad, nagu filtrid, paberid, pakendid ja kapslid, sisaldada maitse- ega lõhnaaineid.

Sigarettide tõrvasisaldus ei tohi ületada 10 mg sigareti kohta. Sigarettide nikotiinisisaldus ei tohi ületada 1 mg sigareti kohta. Sigareti põlemisel tekkiva vingugaasi hulk ei tohi ületada 10 mg sigareti kohta.

Sigarettidest eralduva nikotiini, tõrva ja vingugaasi (CO) kohta saab andmeid vaadata SIIT (XLSX).

E-sigarettide koostisele sätestatud nõuded:

Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav ja nikotiinisisalduseta vedelik ei tohi sisaldada järgmisi aineid:

  • vitamiinid või muud lisaaineid, mis loovad mulje, et toode on tervisele kasulik või et selle kasutamine kujutab endast tervisele väiksemat riski kui muud tooted;

  • kofeiin, tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, mida seostatakse energiat ja jõudu andva mõjuga;

  • lisaained, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse;

  • ained, mis on inimese tervisele ohtlikud kuumutamata või kuumutatud kujul, välja arvatud nikotiin;

  • maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka ning mentooli maitse ja lõhn.

Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav vedelik ei tohi sisaldada nikotiini rohkem kui 20 mg/ml.