Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Piiripealsed tooted

Piiripealsed tooted on sellised tooted, mille puhul ei ole üheselt selge, millisesse tooterühma need kuuluvad ning sellest tuleneb ka ebaselgus tootele kohaldatavate õigusaktide osas.  Turujärelevalve seisukohast on aga oluline toote ja sellele kohalduvate nõuete selge määratlemine.

 

2008. aastast tegutseva piiripealsete toodete määratlemise eksperttöörühma ülesandeks on piiripealsete toodete määratlemine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Toote määratlemisel lähtub eksperttöörühm Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud/avaldatud juhistest, kus piiripealsete toodete juhtumite määratlemisele on antud selgitavad suunised. Määratlemisel võetakse arvesse tootjapoolset toote määratlust ning omadusi (sh. otstarve, koostis, kasutusjuhis, manustamisviis, märgistus, väited jne). Eksperttöörühma liikmete arutelu käigus  määratletakse toode  konkreetse tooteliigi hulka (nt. ravim, veterinaarravim, taimekaitsevahend, biotsiid, detergent, toidulisand, meditsiiniseade, kosmeetika, kemikaal, mänguasi, toode jne).