Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


 Millised õigusaktid reguleerivad kosmeetikatooteid?

 

Kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta, Komisjoni määrus nr 655/2013/EL, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks ja Eestis kosmeetikat reguleerib rahvatervise seadus.

Kosmeetikatoodete terviseohutuse ja nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Terviseameti järelevalve osakond.

Terviseameti kemikaaliohutuse osakond täidab kosmeetikatoodete pädeva asutuse ülesandeid vastavalt rahvatervise seaduses sätestatule (§13 prim lg3).

Kosmeetikaalane seadusandlus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta konsolideeritud tekst seisuga 16.08.2023 a. asub siin.“

Kosmeetika määruse algtekst ja selle muudatused:

1. ​​​​Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta (algtekst)

2. Komisjoni määrus (EL) nr 344/2013, 4. aprill 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III, V ja VI lisa  

3. Komisjoni määrus (EL) nr 483/2013, 24. mai 2013, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa (Polidocanol) 

4. Komisjoni määrus (EL) nr 658/2013, 10. juuli 2013, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja III lisa (juuksevärvid) 

5. Komisjoni määrus (EL) nr 1197/2013, 25. november 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juukse- ja ripsmevärvid) 

6. Komisjoni määrus (EL) nr 358/2014, 9. aprill 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja V lisa (parabens and triclosan) 

7.  Komisjoni määrus (EL) nr 866/2014, 8. august 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa ((alkyl (C16, C18, C22) trimethylammonium chloride, citric acid (and) silver citrate, ETH-50 (nano)) 

8.  Komisjoni määruse (EL) nr 866/2014 parandus, 8. augusti 2014. aasta, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa (alkyl (C16, C18, C22) trimethylammonium chloride, citric acid (and) silver citrate, ETH-50 (nano)) 

9. Komisjoni määrus (EL) nr 1003/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (MCI-MI) 

10. Komisjoni määrus (EL) nr 1004/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (Parabens) 

11. Komisjoni määrus (EL) 2015/1190, 20. juuli 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juuksevärvid) 

12. Komisjoni määrus (EL) 2015/1298, 28. juuli 2015, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja VI lisa (3-Benzylidene Camphor) 

13. Komisjoni määrus (EL) 2016/314, 4. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (DEGEE) 

14. Komisjoni määruse (EL) 2016/314 parandus, 4. märtsi 2016. aasta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa  

15. Komisjoni määrus (EL) 2016/621, 21. aprill 2016, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa (ZnO) 

16. Komisjoni määrus (EL) 2016/622, 21. aprill 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (KOH) 

17. Komisjoni määrus (EL) 2016/1120, 11. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (Carbon Black) 

18. Komisjoni määrus (EL) 2016/1121, 11. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (Ethyl Lauroyl Arginate HCl) 

19. Komisjoni määrus (EL) 2016/1143, 13. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Titanium Dioxide) 

20. Komisjoni määrus (EL) 2016/1198, 22. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (MI) 

21. Komisjoni määrus (EL) 2017/237, 10. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juukse- ja ripsmevärvid) 

22. Komisjoni määrus (EL) 2017/238, 10. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Benzophenone-3)  

23. Komisjoni määrus (EL) 2017/1224, 6. juuli 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (MI) 

24. Komisjoni määrus (EL) 2017/1410, 2. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (HICC, (chloro)atranol)     

25. Komisjoni määrus (EL) 2017/1413, 3. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (ZnO (colorant))  

26. Komisjoni määrus (EL) 2017/2228, 4. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (peanut oil and hydrolysed wheat proteins)

27. Komisjoni määruse (EL) 2017/2228 parandused, 4. detsember 2017, (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa) parandus 

28. Komisjoni määrus (EL) 2018/885, 20. juuni 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (MBBT (nano))

29. Komisjoni määrus (EL) 2018/978, 9. juuli 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (Tagetes)

30. Komisjoni määruse (EL) 2018/978 parandused, 9. juuli 2018 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa) parandus (Tagetes)   

31. Komisjoni määrus (EL) 2018/1847, 26. november 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (O-Phenylphenol)

32. Komisjoni määrus (EL) 2019/698, 30. aprill 2019, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III ja V lisa (Climbazole) 

33. Komisjoni määrus (EL) 2019/680, 30. aprill 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)

34. Komisjoni määrus (EL) 2019/681, 30. aprill 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II lisa (2-Chloro-p-Phenylenediamine)

35. Komisjoni määrus (EL) 2019/831, 22. mai 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III ja V lisa (CMR)   

36. Komisjoni määrus (EL) 2019/1857, 6. november 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (titanium dioxide nano)

37. Komisjoni määrus (EL) 2019/1966, 27. november 2019, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III ja V lisa (Omnibus) ja selle parandused.

38. Komisjoni määrus (EL) 2019/1858, 6. november 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (hüdroksüetoksüfenüülbutanoon - HEPB)

39. Komisjoni määrus (EL) 2020/1682, 12. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (HEMA, DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE)

40. Komisjoni määrus (EL) 2020/1683, 12. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (püsijuuksevärvid) ja selle parandused.

41. Komisjoni määrus (EL) 2020/1684, 12. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate)

42. Komisjoni määrus (EL) 2021/850, 26. mai 2021, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II lisa ning muudetakse III, IV ja VI lisa (KMR ained)

43. Komisjoni määrus (EL) 2021/1902, 29. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II, III ja V lisa seoses teatavate kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainete kasutamisega kosmeetikatoodetes (CMR ained ja Zinc Pyrithione)

44. Komisjoni määrus (EL) 2022/135, 31. jaanuar 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses aine MethylN-methylanthranilate kasutamisega kosmeetikatoodetes

45. Komisjoni määrus (EL) 2022/1531, 15. september 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses teatavate kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainete kasutamisega kosmeetikatoodetes ning parandatakse kõnealust määrust. (KMR ained, Omnibus V)

46. Komisjoni määrus (EL) 2022/2195, 10. november 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses ainete Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate ja HAA299 kasutamisega kosmeetikatoodetes ning parandatakse kõnealust määrust seoses aine Resorcinol kasutamisega kosmeetikatoodetes

47. Komisjoni määrus (EL) 2023/1490, 19. juuli 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses teatavate kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainete kasutamisega kosmeetikatoodetes

48. Komisjoni määrus (EL) 2023/1545, 26. juuli 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses allergeensete lõhnaainete märgistamisega kosmeetikatoodetes

 

 

Muu kosmeetikaalane seadusandlus
(rakendusotsus, väited, väidete juhend ja tehniline dokument):  

  • Komisjoni rakendusotsus 2013/674/EL, 25. november 2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) I lisa käsitlevate suuniste kohta
  • Komisjoni määrus (EL) nr 655/2013, 10. juuli 2013, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks
  • Komisjoni juhis komisjoni määruse (EL) nr 655/2013, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks rakendamiseks – selle versioon inglise keeles: "Technical document on cosmetic claims"
  • Komisjoni otsus (EL) 2021/1870, 22. oktoober 2021, millega kehtestatakse kosmeetikatoodetele ja loomahooldustoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid
  • Piiripealsete toodete juhis kosmeetikamääruse art 2 (1) kohaldamise kohta (MANUAL OF THE WORKING GROUP ON COSMETIC PRODUCTS (SUB-GROUP ON BORDERLINE PRODUCTS) ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009 (ART. 2(1)(A)) asub SIIN

Euroopa Komisjoni veebileht kosmeetika alase seadusandluse kohta asub SIIN