Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Loomkatsed ja kosmeetika

 

Kosmeetikatoodete määruse art.18  keelab valmis kosmeetikatoodete ja nende koostisosade katsetamise loomadel ja selliste toodete turustamise Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

 

Selgituseks

  • Loomkatsete keeld kosmeetikatoodetele kehtib alates 11. septembrist 2004.

  • Loomkatsete keeld kosmeetikatoodete koostisosadele või koostisosade kombinatsioonidele kehtib alates 11. märtsist 2009.

  • Turustamise osaline keeld loomadel katsetatud valmis kosmeetikatoodetele ja sellistele kosmeetikatoodetele, mille koostisosasid on loomadel katsetatud, kehtib alates 11. märtsist 2009.

  • Turustamise täielik keeld loomadel katsetatud kosmeetikatoodetele, mis keelab ka keeruliste tervisemõjude (nt vähk, allergeenid) katsetamise loomadel, kehtib alates 11. märtsist 2013.

  • Kosmeetikatootjad võivad kasutada loomkatsete andmeid muudest allikatest, näiteks andmeid, mis on saadud REACH (tööliste kaitse eesmärgiks tehtud uuringud) või raviuuringute eesmärgil. Andmed loomkatsete kohta, mis on läbi viidud seoses kosmeetikatoote või selle koostisainete väljatöötamise või ohutushinnanguga, peavad sisalduma toote andmikus.

  • Euroopa Komisjon panustab, et leida ja välja arendada loomkatsetele alternatiivseid meetodeid ning rahvusvaheline koostöö alternatiivsete testimismeetodite väljaarendamisel ja rakendamisel jätkub.