Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on CPNP?

CPNP on Euroopa Komisjoni juures asuv veebipõhine kosmeetikatoodete teatamise portaal.

Vastutavad isikud (tootjad, importijad) ja levitajad peavad oma poolt toodetud, imporditud või levitatud kosmeetikatoodetest teavitama CPNP portaalis.

Teavitamine on veebipõhine ja tasuta.

CPNP - kosmeetikatoodete teavitamise portaal koos piltliku õpetusega asub siin.


 

Alates 11. juulist 2013 on kosmeetikatoodetest teavitamine CPNP - kosmeetikatoodete teatamise portaali kaudu kohustuslik ja see on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Kohustus teavitada on nii vastutaval isikul (tootja, importija) kui ka levitajal. Andmete esitamine on veebipõhine ja tasuta.
CPNP - kosmeetikatoodete teavitamise portaal koos piltliku õpetusega asub siin

Kosmeetikatoodetest teatamise portaali (CPNP) kaudu edastab kosmeetikatööstus informatsiooni Euroopa Ühenduse turule lastavate kosmeetikatoodete kohta. See on väga oluline eelkõige mürgistusteabekeskustele, andes neile võimaluse reageerida kiirelt mürgistusinfoliinile helistajate aitamiseks, liikmesriikide pädevatele ja ka turujärelevalve asutustele paremaks turujärelvalve korraldamiseks. Ka tööstuste jaoks vähendab portaal administratiivset koormust.

Määruse artikkel 13 kohustab vastutavaid isikuid, kes on üldjuhul tootja või importija, turule lastavatest kosmeetikatoodetest teavitama elektrooniliselt CPNP portaalis (Cosmetic Products Notification Portal). Levitajatel on kohustus teavitada kosmeetikatoodete levitamisest.
Määruse artikkel 16 kohustab vastutavat isikut teavitama nanomaterjali sisaldavast kosmeetikatootest 6 kuud enne toote turule laskmist ja see teavitamine on lisaks artikkel 13 kohasele teavitamisele.

  • Kosmeetikatoodetest teavitamise kasutusjuhend vastavalt artiklile 13 asub siin (PDF).
  • Kosmeetikatoodetest teavitamise kasutusjuhend vastavalt artiklile 16 (nanomaterjalid) asub siin. (PDF)

Täpsemat informatsiooni leiab Euroopa Komisjoni CPNP kodulehelt.

Kui portaali kasutamisega tekib probleeme tuleks pöörduda CPNP süsteemi haldaja poole aadressil [email protected].