Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ePIC

ePIC on ECHA loodud ja hallatav IT-süsteem, mis tagab PIC-määruses nõutavatele menetlustele kohase IT-toe.

See koosneb kolmest eraldi liidesest: tööstuskasutaja-, ametiasutuste (praegu ECHA, määratud riigiasutused ja Euroopa Komisjon, tulevikus ka riiklikud järelevalveasutused) ja tolliliides. Rakendus võimaldab turvalist teabevahetust tööstuskasutajate ja ametiasutuste vahel.

ePICi tööstuskasutajaliides tagab andmete turvalise esitamise ja teabevahetuse ametiasutustega. Selle liidese kaudu saavad tööstuskasutajad vaadata oma andmeid, neid ajakohastada ja jälgida esitatud dokumentide menetluskulgu.

 

Tööstuskasutajad saavad ePICi sisse logida ning

  • esitada eksporditeateid;

  • esitada spetsiaalse viitenumbri taotlusi (üksik- ja hulgitaotlused);

  • esitada aruandeid eelmise kalendriaasta tegeliku ekspordi ja impordi kohta (kooskõlas PIC-määruse artikliga 10);

  • hallata oma segu- ja tootekirjeid;

  • taotleda erandit (kui asjakohane);

  • vaadata esitatud teadete ja spetsiaalse viitenumbri taotluste olekut;

  • täita ametiasutuste määratud ülesandeid (nt taasesitamisnõue);

  • kontrollida, kas konkreetne eksport võib toimuda või mitte;

  • kontrollida, kas impordiriik (Euroopa Liidu väline) on esitanud teatud kemikaalide või kemikaalikategooriate impordi kohta teavet.