Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aruandlus

PIC-määruse artikli 10 kohaselt peab iga eksportija, kes ekspordib ja importija, kes impordib ühte järgmistest kemikaalidest:

  • I lisas loetletud ained,
  • segud, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse, või
  • tooted, mis sisaldavad I lisa 2. või 3. osas loetletud aineid lähteolekus, või segud, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse,

esitama liikmesriigi pädevale asutusele iga aasta esimeses kvartalis teabe eelmisel aastal konventsiooniosalisse või muusse riiki eksporditud või imporditud aine kogused, nii iseseisvana kui ka segude või toodete koostises.

Aruanne esitatakse ePIC vahendusel.