Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Keemiarelvade keelustamise konventsioon

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ja nende hävitamise konventsioon (edaspidi "konventsioon") jõustus Eesti Vabariigis 1999. aastal.

Keemiarelvadeks loetakse mürkkemikaale, mis oma toime tõttu võivad põhjustada inimeste või loomade surma, ajutist teovõimetust või püsivaid vigastusi, väljaarvatud käesoleva konventsiooniga keelustamata eesmärkidel kasutatavad kemikaalid. Keemiarelvade mõiste hõlmab lisaks ka mürkkemikaalide lähteaineid ning laskemoona, seadeldisi jm varustust, mis on ette nähtud tapmiseks või vigastamiseks mürkkemikaalide eraldumise tõttu.

 

Konventsiooniga keelustamata eesmärgid:

  • tööstuslikud, põllumajanduslikud, teaduslikud, meditsiinilised, farmakoloogilised või muud rahumeelsed eesmärgid;
  • kaitse-eesmärgid, mis on otseselt seotud mürkkemikaalide- ja keemiarelvadevastase kaitsega;
  • sõjalised eesmärgid, mis ei ole seotud keemiarelvade ega kemikaalide mürgiste omaduste kasutamisega sõjapidamises;
  • eesmärk tagada õiguskord, sealhulgas riigisiseste rahutuste laialiajamine.
 

Kemikaalide nimekirjad

Konventsiooniga kaetud mürkkemikaalid ning nende lähteained on jaotatud kolme nimekirja,
võttes arvesse, millist riski need kujutavad konventsiooni eesmärkidele.

 

1. nimekiri

Sisaldab kemikaale, mida on ajalooliselt arendatud, toodetud, varutud või kasutatud keemiarelvana või millel on sellised omadused, mis võimaldavad seda kasutada keemiarelvana või  lähteainena 1. nimekirja mürkkemikaalide tootmiseks. 

Nendel kemikaalidel puuduvad või on vähesed konventsiooniga keelustamata kasutusalad.


Esimese nimekirja kemikaalid (PDF)

2. nimekiri 

Kemikaalid, millel on sellised omadused, mis võimaldavad seda kasutada keemiarelvana või lähteainena 1. nimekirja kemikaalide või 2. nimekirja mürkkemikaalide tootmiseks.

Neid kemikaale ei toodeta suurtes kaubanduslikes kogustes konventsiooniga keelustamata eesmärkidel.Teise nimekirja kemikaalid (PDF)

3. nimekiri 

Kemikaalid, mida on toodetud, varutud või kasutatud kui keemiarelva või millel on sellised omadused, mis võimaldavad seda kasutada keemiarelvana või  lähteainena 1. nimekirja kemikaalide või 2. nimekirja lähteainete tootmiseks.

Neid kemikaale võidakse toota suurtes kaubanduslikes kogustes käesoleva konventsiooniga keelustamata eesmärkidel.

Kolmanda nimekirja kemikaalid (PDF)

 

Diskreetsed orgaanilised kemikaalid 

Lisaks mürkkemikaalidele ning nende lähteainetele pööratakse konventsioonis tähelepanu ka diskreetsetele orgaanilistele kemikaalidele, mitte otseselt nende kemikaalide endi tõttu, vaid seepärast, et selliseid kemikaale suurtes kogustes tootvaid rajatisi on võimalik kasutada nimekirjadesse kuuluvate kemikaalide tootmiseks, mis võib ohtu seada konventsiooni eesmärgid. 
 

Keemiarelvadega seotud tegevuste keelustamine ning vastavad kontrollmeetmed moodustavad ühe osa konventsiooni nõuetest osalisriikidele. Lisaks reguleerib konventsioon mürkkemikaalide ja nende lähteainetega seotud tegevusi (nt tootmine, töötlemine, kasutamine, eksport, import) ning sätestab vastavatest tegevustest teavitamise vajaduse nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Konventsiooni artikli VII lõikes 4 riiklikule asutusele ette nähtud kohustuste täitmiseks määratud riiklik asutus on Terviseamet, kelle üheks ülesandeks on koostada ja edastada Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile konventsioonis sätestatud deklaratsioone.

Sellest tulenevalt palume kemikaale käitlevatel ettevõtetel iga aasta 1. märtsiks edastada meile täidetud küsitlusleht konventsiooni kemikaalide lisa kolmes nimekirjas loetletud ühenditega ning nimekirjadesse mittekuuluvate diskreetsete orgaaniliste kemikaalidega seotud tegevuste kohta. 

Täidetud küsitluslehe (DOCX) palume saata postiga aadressile:
Terviseamet
Kemikaaliohutuse osakond
Paldiski mnt 81
10614 Tallinn, Eesti

 või e-posti aadressile: [email protected]

 

Konventsiooni nimekirjades toodud kemikaalid kuuluvad ka strateegiliste kaupade hulka.
Strateegiliste kaupade kontrolli kohta saab täpsemalt lugeda välisministeeriumi veebilehelt.