Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Pakendamine

 

Pakendamisnõuded on CLP-määruse IV jaotises Artiklis 35 

  • pakend kujundatakse ja valmistatakse sellisena, et sisu ei pääseks välja
  • pakendi sisu ei tohi kahjustada pakendi ja kinnituste materjali ega moodustada koos materjaliga ohtlikke ühendeid
  • pakend ja kinnitused peavad olema üleni vastupidavast ja tugevast materjalist, et need ei avaneks, vaid taluksid tavapärase käitlemisega kaasnevat koormust ja pinget
  • asendatavate kinnitusseadistega varustatud pakendid konstrueeritakse selliselt, et neid saab korduvalt sulgeda, ilma et sisu välja pääseks.
  • elanikkonnale tarnitava aine või segu pakendi puhul ei tohi kasutada sellist kuju ega kujundust, mis võiks tõmmata endale laste tähelepanu või äratada neis aktiivset uudishimu  või eksitada tarbijat
  • lastekindla turvasulguri ja reljeefse hoiatusmärgise kasutamine.