Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Klassifitseerimine

 

Ettevõtjad peavad:

 • aine või segu klassifitseerimise eesmärgil välja selgitama kogu asjakohase kättesaadava teabe
 • hindama teabe piisavust, usaldusväärsust, teaduspõhist põhjendatust klassifitseerimiseks
 • hindama kogutud teavet CLP I lisas toodud klassifitseerimiskriteeriumide alusel
 • kui aine või segu vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele, määrama
  •   ohuklassi ja kategooria
  •   ohulaused

   vt kohustuslikke märgistuselemente SIIT