Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Tubakatooted ja kaugmüük 

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

 

Tubakatoote või sellega seonduva toote kaugmüük

  • Tubakatoote või sellega seonduva toote Eestisse toimetamine väljaspool Eestit asuvast ettevõttest (näiteks veebipoest) kaugmüügi teel on keelatud.

  • Alates 01.07.2019 ei saa tubakatooteid või nendega seonduvaid tooteid osta enam ka Eestis asuvatest veebipoodidest.