Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Mis on tubakatoode?

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

Mida peaks teadma tubakatootest?

Tubakas on toode, mida valmistatakse tubakataime lehtedest, mis kuulub perekonda Nicotiana.

Tubaka suitsetamine on terviserisk, mis on tingitud tubakasuitsus olevatest mürgistest kemikaalidest, nagu süsinikmonooksiid, tsüaniid ja kantserogeensed ained. Nende puhul on tõendatud, et need põhjustavad südame- ja kopsuhaigusi ning vähki.

WHO andmetel oli 20. sajandil suitsetamine surma põhjuseks hinnanguliselt 100 miljonil korral. Tubakasuitsus ja e-vedelikes olev sõltuvust tekitav aine on nikotiin. Selle sõltuvust tekitav potentsiaal on pea sama kõrge kui opioididel (oopium, heroiin, fentanüül, „valge hiinlane“ jne). Selle kasutajatel võib välja kujuneda sõltuvus ja tolerants, mis paneb inimese soovitud koguseid järjest suurendama. Seetõttu soovitab Terviseamet tubakatooteid ja nendega seonduvaid tooteid mitte tarbida. Kui aga juba on välja kujunenud sõltuvus ning tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete tarbimisest loobuda ei suudeta, siis vähemalt võiks vähendada tarbitava koguse nii väikseks kui võimalik.

Nikotiini sisaldavaid tooteid võib esineda paljudes erinevates vormides.
Suuremad tooterühmad on:

  • Tubakatooted, mis on täielikult või osaliselt tubakast valmistatud.

  • Tubakatootega seonduvad tooted, mida tarvitatakse sarnaselt tubakatootele (elektrooniline sigaret) või mis on otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted (vesipiibud, piibud, sigaretipaberid jne).

Olemas on veel ka taimsed suitsetatavad tooted, mis ei sisalda tubakat, mida suitsetatakse ja mis on valminud taimede, ravimtaimede või puuviljade baasil.Tubakatooted jagunevad omakorda suitsetatavateks tubakatoodeteks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks. Suitsuvabade tubakatoodete, nagu näiteks närimistubakas, nuusktubakas, huuletubakas jne käitlemine on Eestis keelatud. Suitsetatavate tubakatoodete esindajad on sigaret, sigar, sigarillo ning suitsetamistubakas.

Eestis tohivad müügil olla ainult need tubakatooted ja elektroonilised sigaretid ning nende täitevedelikud, mille kohta tootja, importija või levitaja on teinud Terviseametile teavituse ning edastanud info ja testide tulemused nende koostise, eralduvate ainete jne kohta.

Nimekirja Eestis teavitatud toodetest leiad SIIT.

Alates 20.05.2016 ei tohi sigarettide pakenditel olla infot nikotiini, tõrva ja süsinikoksiidi sisalduse kohta. Need andmed tootemarkide kaupa võib leida SIIT. (XLSX)