Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Biotsiidi piiriülene vedu

Biotsiidi piiriülene vedu, sealhulgas e-kaubanduse kaudu biotsiidi tellimine, oma tarbeks või kättesaadavaks tegemine tasu eest või tasuta on keelatud, kui biotsiidil puudub Eestis väljastatud luba.

Eesti turul tohib kättesaadavaks teha või kasutada biotsiide, millel on biotsiidimääruse (EL) 528/2012 kohane luba või biotsiidiseaduse kohane registreerimistunnistus. Vastav number peab olema kantud biotsiidi etiketile.

kemikaalipudelid

Biotsiid

Biotsiid on toode, mis hävitab, tõrjub, muudab kahjutuks või võitleb kahjulike organismide vastu (sealhulgas roti- või hiiremürk, sääse- või puugitõrjevahend, naha või erinevate pindade desinfitseerimise vahend, puidukaitsevahend).

Sama eesmärgiga ainult füüsikalist (nt kile tekitav toode) või mehaanilist (nt kärbsepiits) toimet omavad tooted ei ole biotsiidid.

Vaata, kas see toode on biotsiid