Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on kosmeetikatoote säilimistähtaeg?

Kosmeetikatoote minimaalne säilimistähtaeg on ajavahemik, mille jooksul toode säilitab talle omistatud toime ja on tarbimisel ohutu, juhul kui toodet hoitakse avamata tootepakendis ja tootja ettenähtud tingimuste juures.

Levitaja kohustus on kontrollida enne kosmeetikatoote turul kättesaadavaks tegemist, et selle minimaalne säilivusaeg, kui see on kohaldatav (kosmeetikatooted minimaalse säilimistähtajaga alla 30 kuu), ei ole lõppenud.

 


 

Juhul kui kosmeetikatoote minimaalne säilimisaeg on 30 kuud või lühem, esitatakse lõpptähtaeg märgistusel pärast sõnu „parim enne“ või liivakellakujulise sümboli "Minimaalne säilimistähtaeg" vahetus läheduses, märkides kuu ja aasta või päeva, kuu ja aasta nimetatud järjekorras

Kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud, siis peab pakendil olema märgitud periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast pakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse avatud kreemipurgi sümboli abil, mille sisse või mille vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse numbritega, mille järele märgitakse täht „M“

„Avatud kreemipurgi sümboli” märgistus ei hõlma tooteid:

  • millel ei ole riknemise ohtu;

  • millel on suletud tootepakend, mida ei ole võimalik avada (pihustid) ning

  • ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooted.

Avatud kreemipurgi sümbol: Sümboli ja selle juurde kuuluva teksti suurus ei ole määratud, kuid need peavad olema selgelt nähtavad.
Euroopa komisjoni juhised „avatud kreemipurgi sümboli” kohta.

 

Kokkuvõtteks: kasutusel on üks kahest - kas - „parim enne” (30 kuu või lühema säilimisajaga kosmeetikatoodetel) või „avatud kreemipurgi sümbol” (üle 30 kuu säilimisajaga kosmeetikatoodetel).

Kosmeetikatoodete märgistusel võib kasutada minimaalse säilimistähtaja tähistamiseks sõnu „Parim enne …” või liivakella kujulist sümbolit, mis on toodud määruse lisa 7 punktis 3.

Kui aga kosmeetikatoote minimaalne säilimistähtaeg on alla 30 kuu, siis kasutades sõnu "Parim enne" või liivakellkujulist sümbolit märgitakse juurde kindlas järjekorras kuu ja aasta või päev, kuu ja aasta, milleni minimaalne säilimistähtaeg kehtib. Vajaduse korral esitatakse selles teabes täiendavalt tingimused, mida tuleb täita, et toode säiliks ettenähtud aja jooksul.

Kosmeetikatoote partii number peab olema igal kosmeetikatootel et konkreetset toodet saaks identifitseerida. Kosmeetikamääruses ei ole reguleeritud ühtseid reegleid kuidas peaks olema tähistatud tootepartii ja seetõttu tootjad märgivad seda erinevalt. Partiikood võimaldab tootjatel või tarnijatel identifitseerida partii, milles toode toodeti. Kui toode ei ole partiina valmistatud, peaks kood võimaldama tuvastada valmistamise kuupäeva ja koha. Selleks on osa kosmeetikatoodete ettevõtteid andnud vabatahtlikult infot toodetud kosmeetikatoodete partiide kohta et tarbijad saaks selle alusel arvutada konkreetse toote säilimistähtaja veebi kaudu kasutades erinevaid kosmeetika säilimistähtaja kalkulaatoreid. Küll aga tuleb meeles pidada, et tarbijal on õigus küsida teavet kosmeetikatoote ostmisel.