Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Mida võiks teada eeterlike õlide kohta?

Eeterlikke õlisid saadakse taimedest veeaurudestilleerimise või külmpressimise teel ja neid kasutatakse peamiselt lõhnastamiseks. Õlide  koostises on hulgaliselt allergiat tekitavaid ühendeid, millest peamised on kergesti lenduvad terpenoidid.

Puhtal kujul eeterlikud õlid on kemikaalid ja need peavad vastama kemikaalialasele seadusandlusele. Soovitame eeterlike õlide kasutamist hoolikalt kaaluda ja suhtuda ettevaatlikkusega sellesse, mida, milleks ja kui palju tarbida.  

eeterlikud õlid

 

Eeterlike õlide koostis

Terviseameti veebilehel on toodud loetelu 26 allergiat tekitavast ainest, mis peavad olema esitatud kosmeetikatoote märgistusel koostisainete loetelus, kui nende sisaldus on maha pestavates toodetes (nt šampoonid, dušigeelid jms) üle 0,01 % (100 ppm) ja peale jäetavates toodetes üle 0,001 % (10 ppm). Sama nõue kehtib ka detergentide ehk pesuainete ja puhastusvahendite märgistuse kohta. Järgmisel aastal lisandub kosmeetikamääruses allergiat tekitavate ainete hulka veel üle 60 uue allergiat tekitava lõhnaaine, mille ülitundlikkust tekitavad omadused on tõestatud.

Puhtal kujul eeterlikud õlid on kemikaalid ja need peavad vastama kemikaalialasele seadusandlusele. Tagamaks eeterlike õlide ohutu kasutamine, peab märgistusel olema kogu vajalik kemikaalialane teave vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist ja märgistamist, nagu näiteks ohupiktogrammid, ohu- ja hoiatuslaused.

Soovitame eeterlike õlide kasutamist hoolikalt kaaluda ja suhtuda ettevaatlikkusega sellesse, mida, milleks ja kui palju tarbida.  

Mürgistusteabealase info eeterlike õlide kohta leiad Terviseameti mürgistusteabekeskuse koduleheküljelt.

 

Allergia eeterliku õli vastu

Omades allergilist reaktsiooni teatud aine vastu, tuleb ainet edaspidi vältida. Ülitundlikkuse korral soovitame lugeda hoolikalt toote märgistusel olevat koostist ja mitte osta ning kasutada tooteid, mille koostises leidub allergiat tekitav aine. Nende toodete vältimine aitab tulevikus allergiat ära hoida.

 

Lavendliõli ohtlikkus

Laialdaselt kasutatav lavendliõli, mida saadakse tähklavendlist (ladinakeelse nimega Lavandula angustifolia), on mitmekomponentne aine, s.t koosneb mitmest erinevast ainest, millest osa on allergiat tekitava toimega.

Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) esitatud tootjate info põhjal on lavendliõli allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel surmav, silmi ja nahka ärritav ning tekitab allergiat. Lavendliõli klassifikatsioon tuleneb tema multikomponentsest koostisest ja selle ohtlikkus on katsetega tõestatud.

Käesoleva artikli raames näiteks võetud teadusartikli andmetel koosnes lavendliõli järgmistest ainetest: linalüülatsetaat (47.56 %), linalool (28.06 %), lavandulüülatsetaat (4.34 %) and α-terpineool (3.75 %), millest esimesed kaks on muuhulgas ülitundlikkust tekitavate omadustega ehk võivad tekitada allergiat. Koostis võib veidi varieeruda olenevalt sellest, kus piirkonnas lavendlitaim kasvas.

Selle kohta, kuidas üks või teine aine, sh eeterlik õli, on klassifitseeritud, saab tutvuda Euroopa Kemikaaliameti veebilehel kemikaaliotsingu abil, sisestades otsingusse aine nimetuse või aine CAS numbri.

Chemical Abstracts Service’i (CAS) süsteemi kohaselt lisatakse ained CASi registrisse ja igale konkreetsele ainele antakse CAS number, mille järgi saab ainet identifitseerida.