Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Tubakatooted

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

 

Tubakatooted ja tubakatoodetega seonduvad tooted (sh e-sigaretid)

Tubakatoode on täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode, mis on mõeldud suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks. Tubakatooted jagatakse vastavalt nende tarbimise viisidele suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks. Eestis on suitsuvabade tubakatoodete käitlemine keelatud (v.a mõningad erijuhud).

Tubakatootega seonduvate toodete hulka kuuluvad tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest.

Tubakatoodetele kehtestatud nõuded on sätestatud tubakaseaduses, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv 2014/40/EL ja selle kaks rakendusakti:

  • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2186, 25. november 2015, millega kehtestatakse tubakatooteid käsitleva teabe esitamise ja kättesaadavaks tegemise vorm; 
  • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2183, 24. november 2015, millega kehtestatakse e-sigarettidest ja täitekapslitest teatamise ühtne vorm.