Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

LIFE Fit for REACH projekt

LIFE Fit for REACH - Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel (Baltic industry pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency).

 

Projekti number: LIFE14 ENV/LV/000174)

Kestus: oktoober 2015 - märts 2020

Koduleht: www.fitreach.eu

Projekti partnerid: pilootettevõtted Eestist (Henkel Makroflex AS. Epokate OÜ, Mayeri Industries AS), Lätist (Tenachem Ltd.) ja Leedust (Marijampoles Pieno Konservai, Vakaru Metalgama); REACH kasutajatoed Baltikumis (Eestis Terviseamet); Kaunase Tehnoloogiainstituut; Keskkonnapoliitikate Keskus; Hendrikson & Ko OÜ; Ökodisaini Kompetentsikeskus; Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid.

Rahastajad: Euroopa Komisjoni LIFE+ programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Projekti eesmärk

Terviseamet on ametlik partner projektis LIFE Fit for REACH, kus osalevad kõik kolm Balti riiki. Projekti eesmärgiks on valmistada ette väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad kemikaalide kasutamisega seotud piiranguid, sealhulgas:

  • kehtestatud nõuded REACH-määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; 
  • kehtestatud nõuded CLP-määruses (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning anda nõu keemilise klassifikatsiooni ja märgistuse kohta;
  • ohutuskaartidele kehtestatud nõuete kohta;
  • konkreetsete ohtlike ainete kasutamise ja ettevõtte edendamise võimaluste kohta;
  • eriti ohtlike ainete asendamist vähemohtlike ainetega, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Osalema projekti on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), mis käitlevad ohtlikke kemikaale ning vajavad abi eelnevalt toodud punktide osas.

 

Kontakt ja lisainfo:

Heli Nõmmsalu
+372 659 7028
[email protected]