Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kemikaalid igapäevaelus

Iga päev puutume kokku erinevate kemikaalidega - kodused puhastusvahendid, kahjuritõrjevahendid, kosmeetikatooted jpm. 

Teadlikud valikud kemikaali ja toote kasutamisel vähendavad terviseohtusid ja keskkonnariske.

 

Loe märgistust! Märka ohtu!


Kemikaalid peavad olema märgistatud. Ohtliku kemikaali pakendil on ohupiktogramm ja märgistuselt saab lugeda, millised ohud võivad selle kemikaali kasutamisega kaasneda. Samuti on võimalik teada saada, kuidas ennast ohtude eest kaitsta, kuidas kemikaali turvaliselt kasutada.   
Kemikaalide tootjad, importijad ja müüjad vastutavad, et kemikaal oleks korrektselt märgistatud

 

Üldised juhised kemikaalide kasutamiseks ja hoidmiseks

  • Hoia kemikaale originaalpakendis, ära kalla neid limonaadipudelisse, kruusi või mujale.
  • Kui kemikaali märgistusel on ohusümbol, loe märgistuselt, kuidas ennast kaitsta ja kemikaali õigesti kasutada.  
  • Väldi kemikaali kokkupuudet nahaga, hoia sattumast silma, hoidu kemikaali aurude sisse hingamisest.
  • Hoia kemikaale lastele kättesaamatus kohas.
  • Kui juhtub õnnetus kemikaaliga, helista mürgistusteabekeskusesse 16662.
  • Mõtle keskkonnale, kui viskad ära järelejäänud kemikaali või tühja pakendi. 
  • Lisaks nähtavatele ohusümbolitele on mõnedel kemikaalidel kombatav ohumärgis ning need on suletud lastekindla turvasulguriga.