Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kaebuse esitamise juhis

NB! Kaebust ei saa esitada korteriühistu probleemide kohta nagu asotsiaalse kaaselaniku eluviisidest tingitud lõhnaprobleem, öine müra jne. Neile probleemidele peab leidma lahenduse korteriühistu juhtkond. 

Kaebuseid laste- ja sotsiaalasutuste kohta saate esitada e-posti teel info@terviseamet.ee või täites vastava vormi meie kodulehel.

Kaebus peab sisaldama järgmist informatsiooni:

1. Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi

2. Kaebuse esitamise kuupäev

3. Kaebuse esitaja kontaktid: aadress, telefon, e-posti aadress

4. Märge selle kohta, kas soovitakse vastust või mitte (kui jah, siis kuidas: e-post, telefon)

5. Kaebuse sisu kirjeldus: kaebuse sisu ehk mis on kaebaja meelest valesti või vajab kontrollimist

6. Problemaatilise asutuse (teenust osutava isiku) nime ja aadressi – et oleks võimalik kaebust kontrollida.

7. Kuupäeva, millal sündmus aset leidis või kaebaja probleemi avastas jne.

NB! Kaebuse menetlemise osas antakse tagasisidet siis, kui selleks on avaldatud soovi. Kui pöördumine eeldab tagasisidet, vastame viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Anonüümseid kaebusi ei menetleta.

Kui kaebuse lahendamine ei kuulu Terviseameti pädevusse, edastame kaebuse asutusele, kelle pädevusse kaebuse lahendus meie hinnangul kuulub.