Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Desinfitseerimisvahendid

Seoses koroonaviiruse levikuga on viimasel ajal hädavajalikeks toodeteks muutunud ka erinevad desinfitseerimisvahendid ning nõudlus nende järele on oluliselt kasvanud. Sellest tulenevalt on turule jõudnud terve hulk registreerimata desinfitseerimisvahendeid, mille puhul ei ole sageli teada nende täpset koostist. Samuti pole kindel, kas nende toime vastab pakendil lubatule.

Nimelt panustavad desinfitseerimisvahendi tõhususse ka mitmed teised toote komponendid. Näiteks aeglustavad mõned koostisained toote aurustumist pinnalt. Sellega saavutatakse viiruse vastaseks toimeks vajalik kontaktaeg (1 minut). Lisaks on koostisaineid, mis parandavad pinna tootega märgumist, et saavutada samuti toimeks vajalik kokkupuute aeg.

Paljudel juhtudel arvatakse, et desinfitseerida saab ka lihtsalt viinaga. Tuleb märkida, et viin ei pruugi kõiki viiruseid inaktiveerida, vaid võib pärssida lihtsalt selle aktiivsust. Tihti ei läbi standardseid tõhususe katseid puhas toimeaine, sest nii nad ei vasta standardite (EN14476 ja EN1500) kohaste katsete läbimiseks vajalikele kriteeriumitele. Näiteks inaktiveeritud viiruseorganismide arv võib katsetes erineda valmissegu ja puhta toimeaine puhul kuni 100 korda.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et registreerimata ja kontrollimata desinfitseerimisvahenditel ei pruugi olla tegelikke desinfitseerivaid omadusi ning seetõttu ei pruugi need kasutajat kaitsta. Petliku turvalisuse loomise tõttu sellised vahendid pigem soodustavad viiruste ja bakterite levikut.

Desinfitseerimisvahendid kuuluvad biotsiidide hulka. Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele on registreerimata või ilma loata biotsiidide kasutamine ja turustamine keelatud ning karistatav.

Registreeritud biotsiidi tunneb ära selle järgi, et pakendil on toodud registreerimistunnistuse või loa number ning samuti registreerimistunnistuse või loa omaniku nimi. Registreerimistunnistuse saanud biotsiidide loetelu on kättesaadav Terviseameti veebilehelt (paremal lisainfona toodud tabel).

Riikliku või liidu loa saanud biotsiidide loetelu leiab Euroopa Kemikaaliamet veebilehelt.

Ettevõtjad, kes soovivad turustada biotsiide, peavad enne biotsiidi turustama hakkamist pöörduma registreeringu või loa taotlemiseks biotsiidi kasutajatoe poole: [email protected]