Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

ANTIGEENI KIIRTESTID

 TAGASI COVID-19 LEHELE »

 

Kuidas suhtuda antigeeni kiirtesti?

Antigeeni kiirtestid on juba mõnda aega turul olnud ja nende tundlikkus ning täpsus on väga hea, kuid ei ole võrreldavad testimise kuldstandardiga - PCR-testiga. Oluline on teada, et antigeeni kiirtest tuvastab viirust ainult siis, kui viiruse kogus organismis on väga kõrge, mis tavaliselt on kuni 4-5 päeva pärast sümptomite tekkimist. Inimene võib olla nakkusohtlik juba enne sümptomite teket ja veel mitu nädalat pärast sümptomite tekkimist, aga antigeeni test seda tuvastada ei suuda.
 

Kas ma võin antigeeni kiirtesti ise kodus kasutada?

Eesti turul on COVID-19 antigeeni kiirteste, mis on tootja poolt ette nähtud koduseks kasutamiseks. Teadaolevalt on Euroopa Liidu turule jõudnud üle kümne nõuetele vastava enesetestimiseks mõeldud antigeeni kiirtesti ja neid lisandub veelgi. Seega me soovitame tavakasutajal (st mitte meditsiinitöötajal) eelistada testi, kus on märge „for self testing" või "enesetestimiseks“ ja CE-märgise juures neljakohaline teavitatud asutuse tunnusnumber. Need testid on nõuetekohase vastavushindamise läbinud, kehtib tootja vastutus ja kasutusjuhend on koostatud tavakasutajat silmas pidades. Pakendil olev teave ja kasutusjuhend peab olema täies ulatuses eesti keelde tõlgitud. 

Eestis müüakse ka teste, mis on mõeldud vaid professionaalseks kasutamiseks, mis tähendab, et need testid on mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötaja poolt või tervishoiutöötaja juhendamise all. Tavakasutajal ei ole keelatud neid teste enda testimiseks kasutada, aga tuleb arvestada, et tegemist on sellisel juhul mittesihipärase kasutamisega. Testi teostamisel ja interpreteerimisel tehtavad võimalikud vead vähendavad testi usaldusväärsust ja tavakasutaja käes on suurem tõenäosus saada valepositiivset või valenegatiivset tulemust.

On esinenud juhuseid, kus ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste üritatakse müüa kui enesetestimiseks sobivaid teste. Terviseamet palub ostjatel olla tähelepanelik, et vältida olukorda, kus ekslikult ostetakse koduseks kasutamiseks meditsiinitöötajatele toodetud kiirtest. Kui selline olukord peaks tekkima, on tarbijal õigus test müüjale tagastada.

 

Kuidas teha SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti?
(eestikeelne)

Kuidas teha SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti?
(venekeelne)

 

Missuguseid antigeeni kiirteste kasutada?  

Tavakasutaja peaks eelistama kodukasutamiseks (enesetestimiseks) mõeldud antigeeni teste, mis on saadaval Eesti turul.

Tervishoiuteenuse osutajal on soovitav valida Euroopa Liidu liikmesriikides testitud tõepärase tulemusega (verifitseeritud) antigeeni kiirtestid. Health Security Commitee poolt antakse välja pidevalt uuenev loetelu testidest, mis vastavad miinimumnõuetele, mida kasutatakse liikmesriikides ja mille tulemused on vastastikku tunnustatud. Ajakohase info ja testide loetelu leiad Euroopa Komisjoni veebilehelt: https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_en#common-list-of-covid-19-antigen-tests

 

Mida teha, kui otsustan kasutada antigeeni kiirtesti?

Testi tegemisel jälgi hoolikalt pakendis olevat infolehte. Esiteks veenduge, et proov on võetud korralikult, järgides täpselt kasutusjuhendis olevaid juhiseid. Ninaneelust proovi võtmine on ebamugav protseduur ja väga tihti kutsub esile ka pisarad. Ninasõõrmest on proovi kogumine mugavam, aga oluline on kontakt ninasõõrme limaskestaga. Kui proov ei ole korralikult võetud,  ei näita teie test tõenäoliselt õiget tulemust!

Proovi võtmiseks vali ruum, kus ei toimu söömist, mis on ventileeritav, kus pinnad on puhastatavad ja desinfitseeritavad. Veendu, et ruumis ei viibi üleliigseid isikuid, sest proovivõtmine on nakkusohtlik protsess. Enne testi kasutamist puhasta oma käed ja need pinnad, mida kasutad. Kindlasti puhasta need pinnad ja oma käed ka peale proovi võtmist.

 

Kui test tuleb positiivne?

Positiivne test tähendab suure tõenäosusega, et olete nakkusohtlik ja peaksite koheselt jääma koju ja helistama oma perearstile või perearsti infoliinile 1220. Kindlasti teavitage ka oma lähikontaktseid, et ka nendel tuleb koju isolatsiooni jääda.

 

Kui test tuleb negatiivne?

Kui te olete veendunud, et proov oli võetud korralikult, teil ei ole COVID-19 haigusele iseloomulikke sümptomeid ja te ei ole endale teadaolevalt olnud kokkupuutes COVID-19 haigega, siis võite jätkata tavapärast tegevust. Endiselt tuleb järgida kõiki nakkkuse ennetamise põhimõtteid – maskide kandmist, käte hügieeni, ohutut distantsi teistest inimestest.

Kui teil on kinnitatud kokkupuude COVID-19 haigega või teil tekivad COVID-19 iseloomulikud sümptomid (peavalu, väsimus, palavik, köha), siis teie test võib olla valenegatiivne ja te peaksite kindlasti helistama oma perearstile või perearsti infoliinile 1220.

Kui te kahtlustate, et võite olla nakatunud, siis on võimalik, et viiruse kogus organismis ei ole veel piisavalt suur, et antigeeni test seda suudaks tuvastada. Jälgige oma tervist ja korrake testi vajadusel järgnevate päevade jooksul.

 

Millistel juhtudel on mõistlik antigeeni kiirtesti kasutada?

Enne riskigrupi isikute külastamist (enne arsti juurde minekut, enne hoolekande asutuse külastamist). Meeles peab pidama, et negatiivne test ei vabasta kohustusest hoida distantsi ja kanda isikukaitsevahendeid. Mõnedel juhtudel on mõistlik testida enne tööle minekut ja teste kasutada varajaseks haigestumise tuvastamiseks töökollektiivides. Testida on mõistlik ka lähikontaktseid, et jälgida kas nad on nakatunud (enne kui nad külastavad toidupoodi või apteeki).

Kindlasti ei anna negatiivne antigeenikiirtest õigust nakatununa või lähikontaktsena isolatsiooni enneaegselt lõpetada! Sest inimene püsib nakkusohtlik ka veel siis, kui antigeeni kiirtest seda enam ei tuvasta. Antigeeni kiirtesti kasutamine annab parima tulemuse, kui korrata kiirtesti regulaarselt mõne päeva tagant samades tingimustes. Korduvalt samades tingimustes saadud negatiivne kiirtesti tulemus, haigusnähtude ja nakatunutega lähikontaktide puudumine ning vastutustundlik sotsiaalne distants koos isikukaitsevahendite kasutamisega, võimaldab vähendada nii nakatumise kui kaaskodanike nakatamise ohtu.
 

Antigeeni kiirtesti kasutamise meelespea

Terviseamet toob tõhusama ja ohutuma testimise eesmärgil välja olulisemad punktid, mis on abiks nii testide kasutajatele kui ka levitajatele.

 • Enne testi ostmist või kasutamist veendu, et tegemist on antigeeni kiirtestiga. Turul on saadaval ka antikeha kiirtestid, mis tuvastavad juba organismis tekkinud antikehi ning ei anna informatsiooni nakkusohtlikkuse kohta.

 • Antigeeni kiirteste on kahte sorti: professionaalseks kasutamiseks mõeldud ja enesetestimiseks toodetud testid.
  Enesetestimiseks sobiva testi pakendil on CE-märgis koos neljakohalise tunnusnumbriga, ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud testil on CE-märgis ilma tunnusnumbrita. Testi sihtotstarve on kirjas kasutusjuhendis.
  Selgita välja, kas sulle pakutakse ainult professionaalseks kasutamiseks või enesetestimiseks sobivat kiirtesti.

 • Kui pakutakse ainult professionaalseks kasutamiseks testi, peab selle läbi viima meditsiinitöötaja.

 • Kui pead testi tegema ise, siis veendu, et tegemist on enesetestimiseks mõeldud testiga.

 • Kui oled kogemata ostnud ainult professionaalseks kasutamiseks toodetud testi, on sul õigus test müüjale tagastada.

 • Antigeeni kiirteste tehakse ninaneelu kaapest, suuneelu kaapest, ninasõõrmest kogutud proovist ja ka süljest. Süljetesti puhul peab inimene olema mõnda aega söömata, joomata. Enne testi tegemist peab vältima hammaste pesu, suitsetamist ja nätsu närimist kasutusjuhendis märgitud aja ulatuses. Täpse tulemuse saavutamiseks tuleb varuda aega testi läbiviimiseks.

 • Usaldusväärne testitulemus eeldab, et testimine viiakse läbi vastavalt kasutusjuhendile. Enne kasutamist tutvu hoolikalt kasutusjuhendiga.

 • Küsimuste ja kaebustega müüdavate testide osas pöördu Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna poole aadressil [email protected]

Mis peab olema nõuetele vastava
enesetestimiseks sobiva testikarbi pakendil?

 • Toote nimi ja kogus
  Tavatarbijale ehk kodus kasutamiseks ehk enesetestimiseks mõeldud testikarbi pakendil peab olema kirjas, et test on mõeldud enesetestimiseks (pakendi viide „self –testing“ tähendab, et test on mõeldud kasutamiseks ilma tervishoiutöötaja järelevalveta nt kodus. Tihti on neid nimetatud ka kodusteks testideks). Testi nime puhul pange tähele, kas soovite antigeeni testi või antikeha testi osta. Enesetestimiseks mõeldud testid on enamasti pakendatud ühekaupa.

 • Tootja nimi ja postiaadress
  Tootjat tähistab must tehase märk. Kui tootja asub väljaspool Euroopa majanduspiirkonda, siis lisaks tootjale peab olema kirjas ka volitatud esindaja nimi ja postiaadress. Volitatud esindaja võib olla tähistatud sümboliga EC REP.

 • CE-märgis ja neljakohaline teavitatud asutuse tunnusnumber
  CE-märgise koos neljakohalise teavitatud asutuse tunnusnumbriga paigaldab tootja kulumatul ja eemaldamatul kujul. Märgis on Euroopa Liidu poolt kaitstud kindlate proportsioonidega kujutis. Teavitatud asutuse tunnusnumber on alati neljakohaline ja kohe CE-märgise all või kõrval.

 • Partiinumber, seerianumber, tootmiskuupäev, säilivusaeg
  Partii- või seerianumber ja tootmiskuupäev ja/või säilivusaeg – kõiki nelja korraga ei ole vaja.

 • Küsimuste ja kaebustega korral pöörduge Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna poole aadressil [email protected]

​​