Sa oled siin

Asendussüsteem

Terviseamet korraldab perearstide ja –õdede asendussüsteemi eesmärgiga tagada üldarstiabi kättesaadavus kui perearstita nimistule ei ole konkursi korras perearsti leitud või vältimatu vajaduse ilmnemisel.

 

 
 
 

Kasutatavad mõisted

Asendussüsteemi korraldaja on Terviseamet.

Asendusteenus on tervishoiutöötajast arsti või õe poolt nimistuga perearsti, perearstita nimistu või pereõe asendamine tööülesannete täitmisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 57 lõike 3 alusel.

Asendusteenuse pakkuja on tervishoiutöötajast arst või õde, kes on Asendusteenuse korraldaja esitanud Asendusteenuse avalduse ja on valmis pakkuma Asendusteenuse saajale Asendusteenust.

Asendusteenuse saaja on üldarstiabi osutav äriühing või FIE, kes on Asendusteenuse korraldaja esitanud avalduse Asendusteenuse saamiseks.

Asendusteenuse periood on Asendusteenuse avalduses ja Lepingus fikseeritud periood, millal Asendusteenuse pakkuja osutab Asendusteenust Asendusteenuse saaja tegevuskohas. Asendusteenuse periood fikseeritakse Lepingus kuupäeva täpsusega. Juhul kui Asendusteenust ei osutata kõigil tööpäevadel kuus, tuleb Lepingus fikseerida, millistel tööpäevadel Asendusteenus toimub.

Asendusteenuse tasu on Asendusteenuse pakkujale Asendusteenuse osutamise eest makstav tasu. Asendusteenuse tasu maksmisel arvestatakse Asendusteenuse pakkuja elukoha kaugust Asendusteenuse saaja tegevuskohast.

Asendusteenuse tasu hakatakse arvestama alates kuupäevast ning lõpetatakse kuupäevaga, mis on fikseeritud Asendusteenuse avalduses ja Lepingus. Asendusteenuse tasu arvestatakse Asendusteenuse perioodil proportsionaalselt suhestatuna tööpäevade arvuga vastavas kuus.

Asendussüsteemis osalemise tingimused

 • Terviseamet võib sõlmida lepingu Asenduse pakkujaga, kes on registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris arsti või õena ning on pädev osutama üldarstiabi teenuseid, mis on loetletud sotsiaalministri 06.01.2010 määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“.
 • Asenduse saaja võib esitada Terviseametile taotluse pereõe asendamiseks juhul kui nimistule on Terviseameti otsusega määratud ajutine asendaja ning Asenduse saajal pole võimalik pereõde leida ning pereõe puudumine takistab täitmast sotsiaalministri 06.01.2010 nr 2 määrust „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“.
 • Lepingu sõlmimise maksimaalne pikkus lühiajalise asendajaga on ühe asenduse pakkuja kohta korraga kuni kolm kuud, pikaajalise asenduse pakkujaga kuni kuus kuud. Piirsuurusest väiksemad nimistud (alla 1200 isikut) asendussüsteemis üldjuhul osaleda ei saa – välja arvatud juhul kui nimistu liitmine pole võimalik ja see halvendab olulisel määral üldarstiabi kättesaadavust.
 • Asendussüsteemis osalemiseks on asenduse saajal ja asenduse pakkujal vajalik esitada allkirjastatud avaldus. Terviseamet sõlmib kolmepoolsed asenduslepingud asenduse saaja ja asenduse pakkujaga.
 • Asenduse saajal tuleb asenduse pakkujale võimaldada koduvisiitide teostamiseks tasuta transpordivahendi kasutus või hüvitada selle osutamisel tekkinud transpordikulud. Asenduse saaja peab tegema asenduse pakkujaga tegema koos vähemalt ühe ühise tööpäeva, mille jooksul tutvustatakse perearstikeskuse töörutiini.
 • Asenduse pakkuja ei saa olla nimistut omav perearst või nimistuga perearsti juures täiskoormusega töötav pereõde.
 

Asendustasu maksmine arstile

 • kuni 20 km 592.94 eurot kuus
 • 21-40 km 784.41 eurot kuus
 • 41-60 km 975.88 eurot kuus
 • 61 km ja rohkem 1167.35 eurot kuus

Asendustasu maksmine õele

 • kuni 20 km 498.44 eurot kuus
 • 21-40 km 689.91 eurot kuus
 • 41-60 km 881.38 eurot kuus
 • 61 km ja rohkem 1 072.85 eurot kuus

 

 
 

Kontakt:

 Telefon: 6509864
kaidi.usin@terviseamet.ee