Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin


Liitu Terviseametiga!

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnad on tervishoid, nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus.
Seadustest tulenevalt on meil nendes valdkondades nii korraldava kui ka järelevalvet tegeva asutuse kohustused.

 • EESMÄRK
  Viia ellu tervist toetavat ja parendavat elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervisepoliitikat.

 • MISSIOON
  Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel.

 • VISIOON
  Ennetusele orienteeritud tõenduspõhise tegevusega toetame tervisekaitse ja tervishoiuteenuste kvaliteedi arengut.

 

TÖÖPAKKUMISED

 

 


Terviseamet kuulub alates aastast 2006 tervist edendavate töökohtade võrgustikku

MILLEGA TEGELEME?

 • Pakume avalikke teenuseid ja informatsiooni, mis võimaldab inimestel ja teenuse osutajatel teha teadlikke valikuid.

 • Seirame ja hindame olukorda ameti tegevusvaldkonnas ning tegutseme ennetavalt.

 • Tervisekaitse põhimõtete ja teenuste kvaliteedi arendamisel, teadlikkuse suurendamisel ning ohuolukorrale reageerimisel tagame parima võimaliku ekspertteadmise ja koostöö.

 • Tervist toetava elukeskkonna tagamiseks rakendame tervisekaitse nõudeid sotsiaal- ja õpikeskkonnale, ilu- ja majutusteenustele, joogi- ja suplusveele ning nõudeid kosmeetikatoodetele ja kemikaalide käitlemisele.

 • Rakendame nõudeid tervishoiutöötajatele, meditsiiniseadmetele ja tervishoiuteenuse osutajatele, et tagada turvaline ja inimesekeskne tervishoiusüsteem.

 • Arendame riskihindamise ja analüüsivõimekust.