Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Euroopa Komisjon on kuulutanud välja Euroopa Liidu terviseauhinna konkursi, eesmärgiga pöörata tähelepanu ja vähendada inimeste hulgas levivate haigustekitajate antimikroobse resistentsuse ohtu. Konkursil on oodatud osalema erinevad valitsusvälised organisatsioonid e MTÜ-d.

Konkursile esitatavatelt töödelt oodatakse keskendumist antimikroobse resistentsuse ohule järgmistes valdkondades:  

  • Nakatumise ennetamine
  • Sobivate antimikroobsete ainete kasutamist
  • Seire e AMR levik
  • Võitlus antimikroobse resistentsusega konkreetse haiguse seisukohalt (nt tuberkuloos, HIV / AIDS ...).
  • Muud algatused, mis võivad vähendada ohtu inimeste tervisele.

Tegevused peaks olema suunatud üldsusele, patsientidele ja tervishoiutöötajatele ning aitama kaasa teadlikkuse kasvule, koolitusele või mis tahes muule tegevusele, mis aitaks kaitsta inimese tervist ravimresistentsete haigustekitajate eest.
 
Konkursil osalemise taotlusi oodatakse interneti teel hiljemalt 31. juuliks 2016.
 
Parimaid töid premeeritakse rahaliste auhindadega:
• 1. koht: 20 000 €
• 2. koht: 15 000 €
• 3. koht: 10 000 €