Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

HIV/AIDSi epideemia on endiselt maailma valupunktiks, kuid HIV/AIDSi epideemia on võimalik lõpetada 2030 aastaks, teatasid UNAIDSi ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni HIV/AIDSi Ühisprogrammi eksperdid Septembris 2013. Määravateks saavad need ennetus- ja tõrjemeetmed, mis tuleb ellu viia lähema viie kuni kaheksa aasta jooksul.

UNAIDS on andnud ka vastava mõiste: AIDSi epideemia lõppemine tähendab, et HI-viiruste levik maailmas on saadud kontrolli alla või on peatatud ning AIDSi haigestumise, surmade, märgistamise ja orbude olulise vähenemise tõttu väheneb ka HIV mõju inimeste elule ja ühiskonnale. 

2030 aastaks on UNAIDS seadnud järgmised eesmärgid:   - uute HIV juhtude arv on vähenenud 90% võrreldes 2010. aastaga, 
- AIDSi surmajuhtude arv on vähenenud 90% võrreldes 2010. aastaga,  
- HIV-nakkusega inimeste diskrimineerimine on vähenenud 90% võrreldes 2010. aastaga.

HIV/AIDSi epideemia leviku hetkeolukorda maailmas kajastab äsjaavaldatud UNAIDSi 2014. aasta raport. Raport kinnitab, et HIV/AIDSi epideemia on võimalik maailmas lõpetada 2030. aastaks.

Raporti andmetel oli 2013.a. lõpul maailmas 35 miljonit HIV-nakatunud inimest. Suurim nakatunute  rühm on 15-49.a vanused inimesed, kellest on 0,8 protsenti HIV-positiivsed. Eesti kuulub Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni, kus 0,6% täiskasvanud elanikest olid nakatunud HIV-ga. Eestis oli 2013.a. UNAIDSi hinnangu põhjal 15-49.a vanustest elanikest nakatunud HIV-ga 1,3 protsenti elanikkonnast (2005.a 1,0%). Maailmas oli see näitaja keskmiselt 0,8 protsenti. 

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis elas 1,1 miljonit HIV-nakkusega inimest, neist Venemaal 69%, Ukrainas 19%, Valgevenes 2% ning Moldaavias, Gruusias ja Aserbaidžanis 1%. HIV-tõve ehk AIDSi juhtude arv regioonis oli 13 korda suurem kui Lääne-Euroopas. 2013.a oli uute HIV-nakkuse juhtude arv suurim Venemaal – see moodustas 80% regiooni juhtude arvust. Venemaal oli narkootikumide süstijatest 18-31% HIV-ga nakatunud ning Ukrainas oli see näitaja 6,4 -21,7%. Regioonis oli ülekaalus HI-viiruste levik heteroseksuaalsel ja narkootikumide süstimise teel.

Eestis registreeriti 2013. aastal 325 uut HIV-nakkuse juhtu ehk 24,6 juhtu 100 000 elaniku kohta. Kõige sagedamini nakatusid 20-29 (36,9%) ja 30-39 (31,1%) aastased inimesed. Nakkus levis 53,5 protsendil juhtudest sugulisel ja 22,2 protsendil juhtudest narkootikumide süstimise teel. 2010 aastal oli uute HIV-nakkuse juhtude arv 372, 2011 aastal 370 ja 2012 aastal 315.  Vaata lisaks: Melbournis toimuva 20. AIDSi Aastakonverentsi ametlik veebileht
UNAIDS 2014 aasta raport